Svenska ambassaden i Angola stänger 1 juli

Strategiskt felbeslut”, ”korkat”, ”oansvarigt”, är några av reaktionerna som flödar på nätet kring regeringens beslut att stänga Svenska ambassaden i fem länder, däribland Angola.

Som en konsekvens av den framröstade besparingen av anslaget till regeringskansliet meddelade Carl Bildt, strax före jul den 22 december, att ambassaderna i Angola, Vietnam, Argentina, Belgien och Malaysia ska läggas ned.

Den svenska ambassaden i Angola stänger ned den 1 juli och därmed även Exportrådet som öppnade upp sitt kontor i Luanda 2007.

Det är en ”ofattbart dålig idé att lägga ned ambassaden i Angola”, menar Sten Rylander, tidigare ambassadör i Angola 1985-1988. När han strax efter nyår vikarierade för Sverige nuvarande ambassadör Bo Emtén, slogs Sten av hur man i Angola lyckats skapa en modell för fortsatt svensk representation med minimala resurser. ”I stället för beslutet om en destruktiv nedläggning kunde man ha förväntat sig att just denna modell skulle användas som positiv inspiration i andra sammanhang där nerdragning av resurser aktualiseras”. Att stänga ned den svenska ambassaden i Angola ”är att dra undan mattan för ett land som har stora utvecklingsmöjligheter och som också vill samarbeta nära med Sverige”, skriver Sten på Newsmill.

”Nedläggningen av utlandsmyndigheterna är varken önskvärd, rimlig eller motiverad, utan genomförs endast som ett resultat av den av Socialdemokraterna framtvingade besparingen på anslaget till regeringskansliet”, hävdar Anders Borg och Anna Kinberg Batra i Svenska Dagbladet den 31 januari.

Carl Bildt säger själv i SVD att ”Enligt min mening är det som riksdagen nu fattat beslut om strategiskt dårskap för Sverige. I en tid när globaliseringen tar fart, nya ekonomier blir allt viktigare och vårt beroende av omvärlden i alla avseenden ökar behöver vi ett Sverige som är mer – inte mindre – närvarande runt om i världen.”

”Att lägga ned ambassader var inte annat än ett försök att ställa Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vid skampålen”, replikerar Peter Hultqvist.

Ju mer jag googlar på ämnet undrar jag om debatten handlar om ekonomi, politisk pajkastning – eller vad? Prestige? Vilka konsekvenser nedläggningen av ambassaden får för svenska företag i Angola och Afrikagrupperna – som ensam svensk ideell organisation på plats i landet, är ännu okänt. Men i ett land där diplomatiska relationer och titlar värderas högt kan vi förmodligen förvänta oss att Sveriges anseende får ta stryk då detta beslut kommer att tolkas som ett tecken på att svenska intressen för Angola svalnat.

”Det var främst två länder i världen som ställde upp för Angola i kampen mot kolonialism samt i processen för frigörelse och återuppbyggnad: Sverige och Cuba”, menar en representant för ett stort svenskt företag i Angola. ”Sverige är ett land som fortfarande har ett mycket gott anseende här. Varför åker presidenten och alla representanter för regeringen fortfarande Volvo? Varför har man inte under åren bytt till Mercedes eller BMW? Jo, för att Sverige står för kvalitet och kontinuitet. Detta kan nu komma att förändras”.

Om det i slutändan inte handlar om pengar, vad handlar det då om? Alla tycks vara överens om att bevarandet av ambassader utomlands är viktigt och att Sveriges roll i världen är svår att sköta enbart från hemmaplan. Har vi råd att låta prestige avgöra ödet för Sveriges internationella relationer?

/Erika

Läs mer:

Svenska ambassadörens besök i Benguela

Recommended Posts