Partier och ordning i valet

I måndags släpptes slutligen listan på vilka partier som godkänts för att ställa upp i det kommande valet. Av 34 som lämnade in ansökan om godkännande till Tribunal Constitucional godkändes slutligen 14.

 

Det har varit stor uppmärksamhet kring tribunalens arbete med att granska och bedöma partierna. För att godkännas krävs redovisande av en medlemsbas amt en fungerande  demokratiskt struktur såsom stadgar, årsmöte osv. Framförallt har det stora tumultet handlat om partier som lämnat in medlemslistor i oordning Exempelvis har personer som inte tillfrågats eller signerats återfunnits i listorna och det har även förekommit att falska identitetshandlingar har lämnats in, vilket med andra ord innebär att man redovisat påhittade medlemmar. Under 20 dagar har ca 400 personer arbetat med att granska de inlämnade processerna. Bland de 14 som slutligen återstår återfinns de tre forna befrielserörelserna MPLA, regeringsbärande sedan 1975, Unita och Fnla.

 

Den officiella valkampanjen ska nu börja 5e augusti och under de kommande 30 dagarna har samtliga 14 partier 10 minuter varje dag i radio och 5 minuter i TV att förfoga över för att föra ut sitt valbudskap.

 

Ordningen på valsedeln liksom ordningen på presentationerna i TV och radio har lottats fram och lottningen direktsändes i TV. Det är av yttersta vikt att CNE, nationella valkommissionen, lyckas få väljarnas förtroende och tillit till att valprocessen är en öppen och demokratisk sådan där inga partier ges försprång framför de andra genom fördelaktig sändningstid eller dylikt.

 

/Anna

Recommended Posts