Orädd organisation bevakar besluten

Förra veckan publicerade tidskriften Forbes artikeln “Daddy’s Girl: How An African ’Princess’ Banked $3 Billion In A Country Living On $2 A Day”. Nyheten spred sig som en löpeld på twitter. Artikeln, skriven av Forbes Kerry Dole tillsammans med den angolanske journalisten Rafael Marques de Morais får stöd från den angolanska organisationen Associação Mãos Livres (föreningen fria händer).

“I Angola är han lagen”, säger juristen Salvador Freire I artikeln och syftar på José Eduardo dos Santos – president i Angola. Freire är ordförande i Mãos Livres, en förening av jurister som kämpar för mänskliga rättigheter. I Forbes artikel riktas anklagelser mot presidentens dotter – Isabela – för att sko sig på sin pappas position som president. “De av presidentens handlingar som syftat till att berika hans egen familj hade lett till rättsliga åtgärder och hans avsättande, i ett land med maktfördelning och genuin demokrati”, menar Freire enligt Forbes. Isabel dos Santos talesman avfärdar tidskriftens kritik med att försäkra att presidentens dotter gör transparenta investeringar. Repliken presenterades i det portugisiska veckobladet Sol några dagar efter Forbes artikel.

Mãos Livres har gjort sig känt för att stå på frontlinjen i det angolanska civilsamhällets strävan efter ansvarsutkrävande från Angolas beslutsfattare. I år utkom Mãos Livres tillsammans med UK Corruption Watch med rapporten “Deception in High Places: the Corrupt Angola-Russia Debt Deal”. I rapporten påstår sig organisationerna ha funnit bevis på förskingring av hundratals miljoner amerikanska dollar från Angolas statskassa.

Den 2 augusti skickade Mãos Livres tillsammans med en rad nationella och internationella organisationer brev till Afrikanska unionen (AU) för att be unionen att att agera på det åtal som väckts av regeringen mot den angolanske journalisten Rafael Marques de Morais. Bland de nationella organisationer som undertecknade brevet finner vi påverkans- och människorättsorganisationer som Associação OMUNGA och Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD). Bland de internationella finner vi Transparency International, Human Rights Watch, Reporters Without Borders, Freedom House, med flera.

För den som tvekar på att det finns ett ansvarsutkrävande och bevakande civilsamhälle i Angola finns det kanske anledning att tänka om.

 

 

Recent Posts