Oljan kommer inte att finnas för alltid

António Kachilingo, deltagare i mötet.

António Kachilingo, deltagare i mötet.

“Olja kommer inte att finnas för alltid. Jordbruket behöver utvecklas. Om investeringar ska ge mening så måste bönder ges tekniskt stöd. Sådant stöd är fundamentalt för att jordbrukets potential ska kunna utnyttjas.” Orden kom från en av deltagarna i ADRA årliga kommunforum. Och de riktades mot den lokala borgmästaren i provinsen Ganda. Applåder följde.

I fredags förra veckan genomförde ADRA Benguela, Afrikagruppernas partnerorganisation i Angola, sitt 16:e årliga möte där de samlade myndigheter och civila representanter från länets jordbruks- och kommunföreningar. Landsbygdsutveckling, livsmedelssäkerhet och civilt deltagande i lokalpolitiken stod som teman på dagens agenda. “Civilsamhället som banar väg för ett effektivare deltagande i den offentliga politiken” var titeln på mötet. Målet var att ta fram en rad rekommendationer som deltagarna därefter kommer att spendera det kommande 12 månaderna med att implementera.

En av rekommendationerna som godkändes av församlingen var just att utöka det tekniska stödet till bönder. Något som välkomnades av den lokale borgmästaren. Rekommendationerna föregicks av flertalet presentationer från både föreningsansvariga, myndighetspersonal och ADRA.

En av presentationerna kom från ADRA själva. “Folk pratar på gatan men när de deltar i de lokalpolitiska forumen (CACS) är de tystare. Vi måste jobba för att förbättra folkets inflytande i de forum som står öppna för allmänheten. Enligt lag måste beslutsfattarna lyssna på er där.”, uppmaningen från ADRA och avslutade den sista presentationen.

Mötet förra fredagen är ett resultat av det stöd som Afrikagrupperna ger till ADRA. Genom stödet ges civilsamhället en chans att påverka lokala beslut och mobilisera sig inför fortsatta i diskussioner. På plats var en av Angolas självständiga radiokanaler – Radio Ecclesia. Det innebär att diskussionerna och uppmaningarna nådde ut till mångt fler än mötets deltagare.

Recent Posts