OHCHR lämnar Angola

OHCHR lämnar Angola och det civila samhället växer sig starkare2010 kommer Angola väljas in som medlem i FNs human rights council. Samtidigt bestämde Angolanska regeringen häromveckan att inte skriva under det avtal som formellt skulle etablerat ett mänskliga rättighetskontor för FN i Angola. OHCHR – FNs sektion för Mänskliga Rättigheter har haft närvaro i landet sedan 2003. Nu är de ombedda av regeringen att avsluta sina aktiviteter från och med 31 maj.

Men det civila samhället ligger inte lågt vad det gäller bevakandet av Mänskliga Rättigheter. Den angolanska enskilda organisationen Mãos Livres kommer att anmäla Angola till den Afrikanska Unionens kommission för mänskliga rättigheter för att inte respektera grundläggande juridiska principer vid anhållandet av medborgare. Anmälningen har att göra med medborgare som blivit anhållna utan att deras rättigheter blivit hörda. Flera konkreta kommer lyftas för att exemplifiera anmälningen.

 

Recommended Posts