Kooperativ och medlemsägda banker utvecklar landsbygden i Angola

-Det var svårt att för oss att förstå begreppet föreningsanda. Hur man tillsammans kan nå längre, säger medlemmarna i kooperativet Kawatoko när de ser tillbaka på när kooperativet uppstod.

I Cubals kommun utanför Benguela i Angola har fyra jordbruksföreningar gått samman och startat ett kooperativ. Kawatoko betyder ömsesidig hjälp. Idag har kooperativet 78 medlemmar och arbetar på 380 hektar mark. Syftet med kooperativet är att utbyta tjänster och hjälpa varandra.

Bananer som växer på kooperativets odlingar

Med hjälp av Afrikagruppernas partnerorganisation ADRA har kooperativet startat en medlemsägd bank. Medlemmar betalar medlemsavgifter som går in i banken. Kooperativet har två kollektiva odlingar. Vinsterna från jordbruket går till den gemensamma banken och återinvesteras sen i jordbruket på olika sätt. De har bland annat ordnat en vattenreservoar som möjliggjort utökning av odlingarna. Kooperativet ger även lån till medlemmar.

En av medlemmarna som märkt av fördelarna med samarbetet och som kunnat ta ett lån är Dominga Tchoynlas. Dominga är änka och ensam försörjare av 12 barn.  3 av hennes 9 barn bor med henne. Hon tar även hand om 7 syskonbarn och har två fosterbarn. Dominga var på besök hos sin dotter när hon nåddes av meddelandet att hennes hus hade brunnit ner till grunden. Allt var förstört men tack och lov hade ingen blivit skadad. Dominga började genast förbereda jorden, så och odla. Tack vare kooperativets stöd och med vinsten från jordbruket har hon kunnat bygga upp ett nytt hus med plåttak, järndörr och säng.

-Nu börjar det bra livet, säger hon.

Dominga

ADRA har även bistått med getter och kor för att kooperativet ska kunna föda upp fler. Medlemmarna märker förändringen och ser ljust på framtiden. Innan gav det individuella jordbruket inte så mycket överskott. Nu arbetar de med nya metoder och tekniker. Fler kan stå för utbildning till sina barn och köpa skolmaterial.

Recommended Posts