Torkan intensifieras i Angola och Namibia

DCIM102GOPRO

”Människor svälter och samtidigt ger de (red anm.: ”regeringen”) alla dessa pengar till FAO. Det är väldigt upprörande”, berättar fader Jacinto Pio Wakussanga för IPS News Agency och syftar på hur Angola under juni månad donerade 10 miljoner dollar till FN:s jordbruksorgan samtidigt som befolkningen i södra Angola upplever den svåraste torkan på 25 år. Donation ska gå till att bekämpa hunger i Afrika.

”Folk antar att Angola är ett rikt land, men det är det inte, snarare motsatsen. Många människor lider här”, fortsätter han i nyhetsintervjun. Fader Pio som leder en angolansk NGO har delvis rätt. Trots att myndigheterna i Angola har försökt möta torkan med motstånd så har inte nödförsändelserna räckt till. Nu vädjar FN:s barnfond, UNICEF, efter dryga 14 miljoner dollar för att kunna hålla sitt krisarbete flytande.

Afrikagruppernas partnerorganisation i Angola, ADRA, gick i början av månaden ut med ett uttalande från styrelsen. Budskapet var tydlig: regeringen måste förbättra sin övervakning över livsmedelssäkerhet. Så som situationen i söder utvecklar sig nu har vi bara sett början på en katastrof som kommer få stora konsekvenser för de 800.00 drabbade.
Recent Posts