Fredsdagen!

Idag firar Angola dia da Paz – fredsgdagen. Den 4e april 2002 signerades slutligen avtalet om den fred som råder än i dag i Angola.

Kriget, som från att ha varit en kamp för nationell frigörelse övergick i ett inbördeskrig efter självständigheten 1975, tog slut i februari 2002 när Unitas ledare Jonas Savimbi dödas i strid med regerinsstyrkor i provinsen Moxico.

Unita, União Nacional para a Independência Total de Angola, som bildades 1966 fick under kriget stöd av USA, Sydafrika och Zaire. Efter att ha besegrats av MPLA efter självständigheten gick Jonas Savimbi i exil i Zaire och startade sedemera paramilitära grupper med bas i norra Namibia, dåvarande Sydvästafrika och kontrollerat av den Sydafrikanska Apartheidregimen. 

MPLA, Movimento popular de Libertação de Angola, grundades 1956 och är idag, oficiellt sedan man vann valet 1992, det regeringsbärande partiet i Angola. MPLA var inledningsvis en marxist-leninistisk rörelse och hade sina allierade i stridigheterna i Kuba och Sovjet.

Angola var alltså av många stater som föll offer för spänningarna mellan öst och väst i det kalla kriget, ett krig som utkämpades av ombud på anna mark än den egna. De två huvudaktörerna i det Angolanska inbördeskriget fick stöd av öst- respektive västblocket och detta gjorde, i kombination med rika naturtillgångar som olja och diamanter, att kriget kunde pågå under årtionden.

1991 ingicks en vapenvila mellan de stridande parterna men efter att Unita inte godkände utgången av valet som höllsa 1992 återupptogs stridigheterna igen. Slutligen var det alltså Savimbis död i februari 2002 som markerade slutet på årtionden av krig i Angola. Fredsavtalet mellan Unita och MPLA undertecknades 4e april 2002.  

Recent Posts