Fråga 8: Gick du en hel dag utan att äta?

DSC_9684-001

Frågan är den sista av samman lagt åtta i en ny undersökning från FN:s jordbruksorgan FAO, som startat denna månad. Projektet heter Voices of the Hungry och Angola deltar i undersökningen som ett av fyra pilotländer. Resultatet av deltagandet kommer förhoppningsvis öka Angolas motivation ytterligare att utrota hunger – något som Afrikagrupperna kontinuerligt jobbar för att uppnå.

Projektet bygger på en ny metod att mäta hunger och livsmedelssäkerhet och Angola deltar med bakgrund i den politiska ambitionen att utrota hungern i landet. Sammanlagt kommer ca. 20 000 invånare i Angola, Etiopien, Malawi och Niger att svara på frågor om hunger.

Mätmetoden bygger på att årligen inhämta information om omfattning och grad av hunger hos människor som lever i områden med låg livsmedelssäkerhet. Undersökningarna kommer att genomföras i samarbete med Gallup.

Tänk om du…
… föddes på den angolanska landsbygden. Vad hade väntat dig? Enligt uppgifter från Världsbanken och FN;s barnfond UNICEF lever ungefär 37 procent av angolanerna under existensminimum. På landsbygden där majoriteten av befolkning bor, stiger siffran till nästan 60 procent.

Oljeindustrin står för ungefär 95 procent statsinkomsten enligt Revenue Watch Institute men sysselsätter enligt Världsbanken bara ca 1 procent av landets arbetskraft. Detta medan 85 procent jobbar i jordbrukssektorn, enligt Freedome House. Den officiella arbetslösheten ligger runt 26 procent medan den inofficiella visar på det dubbla.

Med andra ord – om du hade fötts i Angola så är sannolikheten stor att du hade fötts in i extrem fattigdom på landsbygden. Om du inte redan är arbetslös jobbar du inom jordbrukssektorn som i bästa fall ger dig en inkomst på över 1,25 dollar om dagen.

Sannolikheten att du svarar ”ja, jag gick en hel dag utan att äta” på fråga 8 är på så sätt inte osannolik. Det nya måttet på hunger är därför väldigt viktigt för dig. Det kommer att uppmärksamma omvärlden på din situation.

Från kaloriintag till upplevelse
Det nya tillvägagångssättet i undersökningen ska komplettera FAO:s redan existerande indikator på andelen undernärda i befolkningen. Vad det nya måttet ska ge en bättre bild av är hur låg livsmedelssäkerhet upplevs, snarare än att enbart fokusera på kaloriintaget.

Åtta frågor ställs till mellan 1000 och 5000 personer i Angola, där respondenten ombeds svara på om han eller hon under de senaste 12 månaderna, p.g.a. pengabrist eller brist på andra resurser, har:

1. varit orolig för att maten inte ska räcka till
2. inte kunnat äta hälsosam eller näringsriktig mat
3. bara kunnat äta några få typer av livsmedel
4. varit tvungen att hoppa över en måltid
5. ätit en mindre mängd mat än vad du anser dig ha behov av
6. inte haft tillräckligt med mat i hushållet
7. varit hungrig men ändå inte ätit
8. inte kunnat äta under en hel dag

Resultaten kommer att sammanställas i en Food Insecurity Experience Scale och kommer att vara tillgängliga inom loppet av några dagar vilket innebär att det inte behöver dröja flera år. Detta ger FAO möjlighet att få en bild av en nations livsmedelsförsörjning i realtid. FAO hoppas att så småningom kunna utöka antalet länder till att omfatta 160 000 respondenter i över 150 länder.

Afrikagrupperna kämpar mot hunger i Angola
Afrikagruppernas nära samarbete med den landsomspännande angolanska organisationen ADRA (Action for Rural and Environmental Development) har länge syftat till att göra beslutsfattare uppmärksamma på fattigdomsfrågor. Förra året upplevde Angola en förödande torka vilket drabbade landsbygdsbefolkningen hårt.

I år ställer ADRA en interpellation till regeringen varför så få investeringar gjorts i livsmedelssäkerhet. Parallellt med detta skapar ADRA ett nätverk för närings- och livsmedelssäkerhet mellan myndigheter och civilsamhället, bygger samarbete med banker för att dela ut mikrokrediter till kvinnor samt hjälper bönder att effektivisera både jordbruk och handel.

Initiativet att delta i som pilotland i FAO och Gallups undersökning om hunger är ett framsteg för landet och för civilsamhällets fattigdomsbekämpning. Angolas deltagande visar inte enbart på att det finns en seriös vilja att kartlägga hungersituationen i landet, det visar även på en öppenhet för internationell insyn.

Inte desto mindre är själva eldsprovet för regeringen att skapa en politik som kan göra något åt den situation som kommer att kartläggas.

Läs mer!
Om du är intresserad att veta mer om det planerade arbetet gå då in på FAO:s hemsida. Här hittar du inte bara kortfattad information och uttalanden om undersökningen utan även material om hur FN bekämpar hungern i världen.

FAO
http://www.fao.org

FAOs hungerportal
http://www.fao.org/hunger/hunger-home/en/

Pressrelease
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/171861/

Har du tid över så kika även på ADRAs hemsida.
http://www.adra-angola.org/

Recent Posts