Ett sista rundbrev, juni 2008

Elin Schennings tackar, med detta sista blogginlägg, för sig efter två år som koordinatör för Afrikagrupperna i Angola och lämnar över stafettpinnen till Marie Widengård: 

Jag lämnar Angola i ett spännande skede med enorma utmaningar. Hela landet är en endaste stor byggarbetsplats i både fysiska infrastrukturprojekt som i demokratibygge. Självklart går det fortare i huvudstaden och i städerna längst kusten men det händer ute i provinserna också. I takt med att vägnätet förbättras ökar kommersen och banknätet utvidgas till de mest avlägsna provinserna tillsammans med mobiltelefonin och internet.

Statistiken säger att Angola producerar 1.9 miljoner fat olja om dagen. Med ett världsmarknadspris på ca 130 dollar per fat (priset stiger dock med rekordfart just nu) kan vi snabbt räkna ut att landet har enorma inkomster. Samtidigt lever 68 % av befolkningen under två dollar om dagen och levnadsstandarden är på vissa håll jämförbara med Afghanistan och södra Sudan. Dessa enorma skillnader i levnadsstandard mellan människor som lever sida vid sida var det som påverkade mig starkast i början och är också det jag kämpade med att leva med på slutet. Det är fortfarande en absurd syn att se en Hummer kryssa fram mellan skjul på vägar med fler lerfyllda hål än jämn asfalt, samt de nya skyskraporna som håller på att byggas i Luanda med helikopterplatta på taket. På så vis slipper de som ska vistas i de nya lyxbyggena att beblanda sig med både människor och trafik nere i gyttret på Luandas gator.

Hierarkier och maktpositioner är viktigt inom de flesta institutionerna i Angola. Med det långvariga kriget i ryggen och erfarenheten av enpartistyre är inte det så konstigt men har bidragit till att det finns en ovana att tänka och jobba med delaktighet, lokal beslutsfattning och demokrati. Därför är decentraliseringsprocessen som staten dragit igång så pass viktig. Statsmakten ska decentraliseras, provinser och kommuner får större ansvar och möjlighet att med egna budgetar styra över utvecklingen lokalt. 68 kommuner (municipios) har fått 5 000 dollar var per år från och med 2007. Här spelar staten en otroligt viktig roll som god förebild då de visar att de vågar lita på administrationen på lägre nivå. De släpper en del av makten till den som står under i hierarkin. Utmaningen nu är att den tas emot med respekt för befolkningen, att de lokala ledarna inte lockas in i korruption och maktmissbruk utan verkligen använder de tilldelade resurserna till befolkningens bästa. Det är ett dubbelt ansvarstagande. Inte bara administrationen måste öppna upp och bjuda in till delat beslutsfattande, befolkningen måste också vilja vara med att bestämma och ha kunskapen och möjligheten till detsamma.

Jag har en vän som berättar att ”vi (angolanerna) blev chockade när freden kom. När vi förstod att Savimbi verkligen var död och att det inte bara var ännu ett rykte, kom chocken. Vi blev handlingsförlamade” säger hon. ”Vad ska vi göra nu? Hur lever man i fred? Nu när det inte finns något krig att skylla på längre.” Hon och många med henne har levt hela sina liv i krig och kände inte till något annat, krig är ett undantagstillstånd. Att leva i fred och demokrati är ingen lätt sak. Helt plötsligt blev det tydligt för min vän att samhällsbyggandet också hängde på hennes engagemang.

Men trots att det finns en hunger efter makt och rikedom som bland annat visar sig i fler hummers på Angolas gator tror jag på att en alternativ utveckling är möjlig. I alla samhällen finns en kontrakultur och den går att finna även i Angola. Om du söker hittar du människor som genom sitt engagemang bidrar till en utveckling för alla. Du finner den i låttexter, i teateruppvisningar, i sms, i föreningsengagemang, i demonstrationer och inte minst i diskussioner.

I två år har jag jobbat som Afrikagruppernas koordinatör i Angola. Nu tackar jag för mig och lämnar över stafettpinnen till Marie Widengård. Så vad kommer hända med mig? Jag väljer att följa ett råd jag fick av en kollega och kompis:

Elin, deixa a vida te levar! Låt livet ta dig med!

 /Elin Schennings

Recent Posts