Det nya årets stora utmaning!

Ja, såhär på nyårsdagen sitter jag på tunnelbanan i Stockholm och funderar kring hur det nya året egentligen skall bli för Angola. Angola är inne i en snabb politisk, ekonomisk och social förändringsprocess. Det är svårt att säga vad som är viktigast att lyfta men det kommande valet är ju utan tvekan en stor händelse. När jag suttit på kontoret och läser igenom verksamhetsplanerna som skrivits inför varje nytt år kan man i åtminstone de tre, fyra senaste läsa ’inför valet nästa år’ osv. Men nu verkar de flesta överrens om att valet faktiskt kommer att hållas. Inget datum är ännu satt men mellan juni och augusti talas det om.

I ett land som Angola där befolkningstatistiken är undermålig, många barn aldrig blivit registrerade, många vuxna saknar identitetshandlingar och analfabetismen är hög, är det inte en helt lätt procedur att ro iland med en valregistrering. Registreringen har också varit en avancerad process som pågått under 2007 och som avslutades i december med en sista fas där de registrerade kunde kontrollera att de fanns med på listorna och göra rättelser. Detta val kommer bli det andra sedan kolonialtidens slut 1975. Det första valet hölls 1992 och efterföljdes av återupptagna stridigheter och det finns både en utbredd rädsla för repressalier och konflikter om man registrerar sig och röstar men det finns samtidigt en utbredd optimism inför den demokratiska processen. Vi väntar med spänning på att datumet för valet skall slås fast.  

Recommended Posts