Bok om blodsdiamanter leder till åtal

Den 3 april i år fick den angolanske journalisten Rafael Marques de Morais reda på att han sedan januari 2013 stått åtalad för förtal. I juni skrev tre angolanska NGOs under ett brev tillsammans med en rad internationella organisationer. Brevet riktades mot riksåklagaren i Angola för att be om att åtalet ska läggas ned. Anklagelserna mot Marques har politiska motiv, menar organisationerna. 

Bakgrunden till åtalet ligger Marques bok “Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola” som publicerades 2011 i Portugal. Boken listar en rad övergrepp inom den angolanska diamantindustrin på de mänskliga rättigheterna. De påstådda brotten omfattar bland annat mord, tortyr, tvångsförflyttning och hot mot civilbefolkningen i Lund Norte-regionen.

Som en reaktion på åtalet lyfte de tre angolanska organisationerna Omunga, ADJP och Mãos Livres i juni sina röster i ett brev till riksåklagaren i Angola. Brevet uppmanar riksåklagaren att lägga ner åtalet och istället inleda en förundersökning rörande de påstådda brott som Marques bok har kartlagt.

Det är inte första gången Marques står anklagad för förtal. År 2000 dömdes han till sex månaders fängelse och skyldighet att betala ekonomisk kompensation efter att ha fällts för förtal mot presidenten. FNs kommitté för mänskliga rättigheter fann i fallet Rafael Marques de Morais v. Angola att domen hade kränkt Marqueses rättigheter och att han hade rätt till kompensation för sitt lidande. FN ansåg även den angolanska staten skyldig att förebygga liknande kränkningar i framtiden (Communication No. 1128/2002, UN Doc 
CCPR/C/83/D/1128/2002, 2005).

Följ Omungas, ADJPs och Mãos Livres kamp på sodraafrikaidag.se/category/angola.

Recent Posts