Att få Angolanen till valurnan.

”Med valet vill vi skapa ett harmoniskt, civiliserat, pluralistiskt och tolerant samhälle, därför har vi kallat alla samhällets aktörer såsom enskilda organisationer, kyrkor, politiska partier, kulturella föreningar, fackförbund med flera till detta möte.” Så inledde ordföranden för den nationella valkommissionen i Angola mötet som ska sparka igång en utbildningskampanj i medborgarskap inför det stundande valet. Kommissionens utmaning är att få ett högt valdeltagande. De har dock insett att de behöver stöd och idéer från det civila samhället och de politiska partierna för att nå dit. ”Vårt mål är att angolanerna använder sin rätt att rösta”

Angola har endast haft ett val i landets historia, år 1992, och resultatet av det valet är ett trauma som fortfarande sitter djupt i den angolanska själen. Jag har pratat med våra partners i Malanje, Benguela och Moxico som bland annat jobbar med valinformation på landsbygden och alla säger samma sak. Angolanerna kopplar inte valet till demokrati, de kopplar det till oordning, våld och krig och därför finns ett motstånd mot att gå och rösta. Då, 1992, stod kampen framförallt mellan Unita och MPLA. 18 partier deltog men det var mellan de två största före detta befrielserörelserna som valet reellt stod emellan. Både Unita och omvärlden trodde på en seger för Unita vilket skulle bli ett förödande antagande. För när resultaten började visa på en seger för MPLA tog Unita genast till vapen igen och startade det blodigaste kriget i Angolas historia. De kunde inte acceptera sin förlust. Allt hopp om att äntligen få bygga upp en demokrati efter alla oroligheter landet gått igenom såväl innan som efter självständigheten 1975, släcktes över en natt. Det obehagliga var också att Unita kunde rusta upp så snabbt. De hade inte förberett sig för en fredsprocess och rustat ner utan istället behållit en armé på ca 30 000 man, fortfarande redo för krig. Valet som skulle blivit början på en freds- och demokratiseringsprocess blev istället inledningen på en tid fylld av konflikt, förstörelse och död.

Valkommissionen har med andra ord en viktig och svår uppgift framför sig; att få angolanerna att tro på valet, att få angolanen till valurnan. Så hur ska vi nu göra undrade valkommissionen på mötet, vilket budskap ska vi sprida? Svaret från deltagarna var unisont. Vi vill inte upprepa det som hände 1992 och vi vill inte upprepa det som nyligen har hänt i Kenya. Vi måste övertyga de röstberättigade att valet och rösträtten handlar om att välja de personer som ska jobba för att förbättra samhället och vardagen för folket. Vi måste skapa en miljö där tolerans mot olikheter råder, vi måste förebygga konflikter och respektera den andra. Målgruppen är inte bara de som ska rösta utan även de politiska partierna som ställer upp i valet. De har en otroligt viktig roll att spela genom att visa på respekt, tolerans och pluralism. Om inte de politiska partierna kan acceptera olikheter i tänkande och har svårt att acceptera medborgarnas röst, hur kan de då förvänta sig att folket ska respektera dem?

President dos Santos informerade i sitt nyårstal att nästa parlamentsval ska hållas 5-6 september 2008 medan presidentvalet har satts till 2009.

/Elin Schennings

Recommended Posts