Angola tänker bekämpa hunger i Afrika

Under FAOs regionala konferens för Afrika i april 2012, upprättades the African Solidarity Trust Fund. FAO som är FN:s jordbruksorgan kommer att ansvara för fonden som ska hjälpa att utrota hunger och undernäring samtidigt som livsmedelssäkerheten ska öka. Den 30 januari i år meddelade Angolas president Eduardo Dos Santos att Angola tänker stödja fonden.

Majsfält i Indungo, Benguela

I byn Indungo i Benguelaprovinsen arbetar Afrikagruppernas samarbetspartner Bismas Das Acácias med stärkandet av hållbara jordbruk.
Fotograf: Erik Brattström

Enligt FAOs generaldirektör Graziano da Silva är Angolas bidrag till fonden ett tecken på ett ökande åtagande från landets, och andra afrikanska länders, sida att arbeta för en värld där ingen ska behöva svälta.

De kommande åren ska FAO fokusera sina insatser i Angola på stärkandet av produktion och produktivitet hos småbruk för att öka livsmedelssäkerheten samt stärkandet av hållbar hantering av naturresurser.

Genom våra samarbetspartner i Angola jobbar Afrikagrupperna för lokala bönders rättigheter och stärkta produktion. Produktion, rätten till land, hållbara jordbrukstekniker och mikrokrediter har länge varit Afrikagruppernas fokus för att stärka den angolanska livsmedelssäkerhet och utrota hunger.

För mer information läs FAOs pressmeddelande här:

http://www.fao.org/news/story/en/item/169108/icode/

 

Erik Brattström

Programhandläggare & Informatör

Angola

 

 

 

Recent Posts