Afrikas dag!

Idag är det nationell helgdag i Angola till Afrikas ära. Egentligen inföll helgdagen igår, den 25e maj, men helddagar som infaller på söndar förskjuts automatiskt till måndagar i Angola. För enkelhetens skull låter vi wikipedia förklara varför vi är lediga idag:

’Africa Day is the annual commemoration on May 25 of the 1963 founding of the Organisation of African Unity (OAU), which was in July 2002 succeeded by the present African Union, while amalgamating with the African Economic Community (AEC), but kept the date and name of Africa Day.’
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa_day

’AU syftar till att bilda en mer långtgående politisk och ekonomisk enhighet i Afrika än sin föregångare OAU (Organisationen för afrikansk enhet). AU har bland annat frångått OAU:s hårda princip om icke-inblandning i länders inre angelägenheter och har fredsbevarande styrkor i Darfur och Somalia. Förhoppningen är att AU med tiden ska kunna utvecklas till en union liknande EU, men dagens AU har långt kvar dit, och är än så länge i praktiken bara ett mellanstatligt sammarbetsorgan.

Ett viktigt dokument för AU:s arbete är Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter som undertecknades 27 juni 1981 i Nairobi, Kenya och trädde i kraft 21 oktober 1986. Ett annat viktigt dokument är den afrikanska stadgan för barnens rättigheter och välfärd (1990), som emellertid hittills endast ratificerats av 27 medlemsstater.’

http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikanska_unionen

/Anna

 

 

Recent Posts