Vi behöver din hjälp för att försvara mänskliga rättigheter och miljö!

EU-kommissionen har äntligen föreslagit och påbörjat ett offentligt samråd om en ny lag som kan kräva att företag i EU ser till att de varor och tjänster som vi konsumerar inte skadar människor och miljö runtom i världen. En sådan lag skulle kunna sätta stop för dålig praxis som undermåliga arbetsförhållanden, motarbetning av facklig organisering, land grabbing, dumpning av giftigt avfall, avskogning och minskad biologisk mångfald.

Vi är tillsammans med 132 andra organisations med i kampanjen #HoldBizAccountable som driver på för att EU ska säkerhetsställa att vi får en stark lagstiftning för att hålla företag ansvariga. Det offentliga samrådet pågår till och med den 8 februari.

Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors tar ställning för kampanjen #HoldBizAccountable

Vad står på spel?
Företag är idag verksamma runt om i världen utan att de kan ställas till svars när de påverkar människor och planeten negativt. Det rör sig om allt från oljejättar och storskaliga jordbruksföretag till modeföretag och elektronikproducenter. Alltför många av dem förstör miljön, påskyndar klimatförändringarna, utnyttjar sin arbetskraft, motarbetar facklig organisering eller bidrar till tvångsförflyttningar av lokalsamhällen. De som försvarar sig eller naturen gentemot företagens övertramp, blir ofta av med sitt jobb, fängslas, försvinner eller mördas.

Vad vill vi?
Vi vill ha en lag som skyddar människor och miljö från dåliga företagsverksamheter! Alla företag kan hållas ansvariga men det är långt ifrån självklart att den nya lagen kommer att vara tillräckligt stark för att göra jobbet. Dessutom omfattar den bara företag med kopplingar till EU. Vi ställer därför krav både på lagens utformning men också på att EU parallellt med framtagandet av en egen lag även deltar aktivt i förhandlingarna kring det globala FN-fördraget “Binding Treaty on Business and Human Rights” där EU hittills lyst med sin frånvaro.

Läs mer om kraven som ställs i kampanjen och skriv under för att visa EU att vi vill ha en stark lag både i EU och globalt!

SKRIV UNDER HÄR

Recent Posts