Uttalande kring FN-förhandlingarna om Binding Treaty

Sent i fredagskväll avslutades den fjärde omgången av FN-förhandlingar för ett internationellt rättsligt bindande instrument för transnationella och andra företag i förhållande till mänskliga rättigheter. Detta instrument har förutsättningarna att fylla igen de rättsliga luckor som finns för framförallt transnationella företag gällande mänskliga rättigheter. Det identifieras som en möjlighet att ta ett reellt steg mot en ökad trygghet och minskade kränkningar världen över.

De svenska organisationerna som bevakat förhandlingarna ser veckans resultat som en framgång genom att de första stegen tagits i de konkreta förhandlingarna kring instrumentets innehåll. Ett viktigt framsteg för alla de lokalsamhällen, arbetare och överlevare som har kämpat i årtionden för att försvara sina mänskliga rättigheter mot brott och missförhållanden av transnationella och andra företag.

– Att vissa länder ifrågasatte närvaron av civilsamhälle och utsatta är oroande. Detta är ett instrument där utsattas berättelser är centrala och sådana ifrågasättanden är därför helt oacceptabla. Alla vi organisationer världen över som ingår i nätverket Global Campaign to Dismantle Corporate Power kommer därför att fortsätta sätta press på nationerna och lyfta dessa berättelser, säger Rebecka Jalvemyr, FIAN Sverige.

Genom att skapa internationellt bindande regler kring företags ansvar för mänskliga rättigheter minskar möjligheten för transnationella företag att begå människorättsbrott såsom horribla och slavliknande arbetsförhållanden, bönder som blir av med sin odlingsmark när företag  ingår avtal för att få tillgång till marken eller förstör såväl värdefulla naturområden och människors hem genom utsläpp från sina industrier eller gruvor och sedan inte tar ansvar för dess konsekvenser. Avtalet skulle stärka hållbara produktionskedjor och minska de skador på människa och miljö som delar av dagens investeringar bidrar till. EU-kommissionen har hittills varit kritisk till förhandlingsprocessen och svenska politiker lyser till stor del med sin frånvaro under förhandlingarna och inga initiativ för att stötta processen har tagits. Sverige och EU kommissionen valde bland annat att lämna förhandlingarna under diskussionerna om slutsatser.

– Genom agerandet ignorerar EU och Sverige en nyligt antagen resolution av EU parlamentet som stödjer FN-fördraget. Detta beteende är en tydlig signal till företagen att de står på företagens sida och inte de människor vars rättigheter kränks av Europeiska företag, säger Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna.

Sverige och EU har valt att ifrågasätta FN-fördraget och istället hänvisa till FN:s frivilliga principer för företag och mänskliga rättigheter som en väg framåt i arbetet med att stärka företags ansvar för mänskliga rättigheter. Grundproblemet med principerna är dock att de är frivilliga, de behöver inte följas. Därmed är det ytterst svårt att fälla ett företag för brott mot de mänskliga rättigheterna. De svenska förespråkarna av FN-fördraget vill att fördraget ska ses en komplettering av de frivilliga principerna genom att försäkra att företagen gottgör de utsatta.

– Sverige säger sig värna om mänskliga rättigheter och är stolta över sin historia som människorättsförsvarare. Men när en möjlighet att stärka de mänskliga rättigheterna för såväl svenskar som människor världen över väl ges ser man åt andra hållet och framhäver en positionering som är skadlig för såväl demokrati som mänskliga rättigheter. Det bidrag som Sverige haft till förhandlingarna har bara varit fördelaktiga för en part; de företag som redan kan skörda frukterna av de luckor i regelverket som finns för deras verksamhet, säger Sofia Hedström, kampanjchef på Jordens Vänner.

Den femte förhandlingsomgången av föredraget hålls 2019 och  kommer att fokusera på en reviderad version av fördragets utkast.

– Vi hoppas på fortsatt konstruktiv dialog och att Sverige väljer att aktivt delta i det fortsatta arbetet, avslutar Sofia Hedström.

Recommended Posts