Sören Lindh – Solidaritetskämpe som fyller 80

Det är svårt att ge en bild av Afrikagrupperna utan att nämna Sören Lindh. Ja, utan Sören hade nog knappast Afrikagrupperna funnits idag. I de kritiska ögonblicken var Sören med att bredda och arbeta fram nya verksamhetsinriktningar.

Befrielsekampen

1966 var Sören drivkraften bakom att Svenska Frelimo-gruppen bildades på hans arbetsplats Statskontoret. Det var samma år som den första Afrikagruppen bildades i Sverige (Uppsala). Sörens erfarenheter från insamlingsarbete och mobilisering till stöd för Frelimo i Moçambique gav en stark skjuts till Afrikagruppernas arbete, när han några år senare kom med i Stockholms Afrikagrupp.

PIP – Partnerskap i Praktiken

1975 hade befrielserörelserna i Moçambique och Angola, Guinea-Bissau och Kap Verde kämpat sig fram till självständighet i sina länder. För Sörens del fanns dock ingen tanke på att uppdraget för Afrikagrupperna var avklarat. Sören tog initiativet till att Afrikagrupperna skulle rekrytera yrkeskunniga solidaritetsarbetare till alla ”tomma stolar” som portugiserna lämnat efter sig. Tillsammans med lokala partners – myndigheter, institutioner och organisationer – utvecklades rekrytering av solidaritetsarbetare till att driva projekt och program. Otaliga personinsatser, insamlade pengar och prylar kombinerat med olika former av bidrag gjorde Afrikagrupperna till en sällsynt stark solidaritetsorganisation – kunskapsmässigt, samarbetsskapande och ekonomiskt.

Isolera Sydafrika – Avskaffa apartheid

Sydafrika blockerade all utveckling i södra Afrika. Efter 1975 inriktade Afrikagrupperna allt mer av sina resurser på att bekämpa apartheid. Även här kom Sören att ha en central roll. För honom var – och är – strategiska samarbeten nyckeln till framgångsrika satsningar. Många var de timmar Sören argumenterade för att Afrikagrupperna skulle ta initiativ till en kommitté för att isolera Sydafrika. Under 16 år, från 1979 till 1994, verkade stora delar av organisation-Sverige under det gemensamma paraplyet ISAK och blev säkerligen Sveriges viktigaste bidrag till avskaffandet av apartheid.

Nu står Västsahara på tur

De senaste åren har Sören koncentrerat sig på kampen för självständighet för Västsahara, Afrikas sista koloni. Sören gläds åt att Afrikagrupperna nu aktivt arbetar med Västsahara och för fram kraven

  • Erkänn Västsahara!
  • Fördöm den marockanska ockupationen!
  • Följ EU-domen: Ingen mer stöld av västsahariska varor!

Påtrycknings- och kampanjarbete kostar pengar. Afrikagrupperna får inget Sida-bidrag för arbetet med Västsahara. Därför är det viktigt med alla enskilda bidrag.

Sören fyller 80 år på Sören-dagen den 23 oktober

Fira Sören med en gåva till Södra Afrika-insamlingen pg 90 03 37 – 7 eller swish 900 33 77.

Märk gåvan ”Sören – Västsahara”

Recent Posts