Pressmeddelande: (O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter och smyckeindustrin

Idag torsdag 16 mars, röstar Europaparlamentet om antagande av lagstiftningen om företags ansvar för att reglera import av såkallade konfliktmineraler från högriskområden. Det vill säga obligatorisk konsekvensanalys av mänskliga rättigheter för import av tenn, volfram, tantal och guld (3TG) för större företag. Med anledning av omröstningen och vår och Swedwatchs nyligen
lanserade rapport Childhood Lost bjuder vi in till ett lunchseminarium imorgon 17 mars.

Trots hårda förhandlingar, är lagen bara tvingande för smältverk och för råvaruimportörer, vilka utgör en väldigt liten procent av alla mineraler som hamnar i EU. I definitionen av ’konfliktmineraler’ ingår inte heller diamanter. Detta trots att diamanter utvinns i högrisk-sektor utifrån ett människorättsperspektiv.

Rapporten Childhood Lost visar att hållbarhetscertifieringen Kimberleyprocessen, den enda hållbarhetscertifiering med betydande räckvidd och den som många smyckeföretag hänvisar till, inte skyddar de mest utsatta. Kimberleycertifieringens omfattande brister kring spårbarhet och begränsat fokus har länge varit kända. Den internationella kritiken är hård då certifieringen endast reglerar att diamanter ej finansierar väpnade konflikter. Kriterier för att förhindra barnarbete och värna mänskliga rättigheter saknas.

I Demokratiska Republiken Kongos (DRK) diamantregioner är till exempel barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. Även om det är svårt att spåra diamanters ursprung finns en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutikers leverantörsled, trots hållbarhetscertifieringar.

Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin? Vem bär kostnaderna för diamantindustrin? Tar internationella organ, stater företag och konsumenter sitt ansvar?
Medverkande:
Linnéa Engström,
Europaparlamentariker (MP)
Therese Sjöström, researcher på Swedwatch
Kitimbwa Sabuni, civilekonom, talesperson Afrosvenskarnas Riksförbund
Sanna Ström, medförfattare och koordinator engagemang på Afrikagrupperna

Tid: Fredag 17 Mars, 11:00 lunchsmörgås, 11:30-13:00 seminarium
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Organisatörer: Afrikagrupperna www.afrikagrupperna.se och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) www.fuf.se
Entré: Gratis (vegetarisk smörgås inkluderat)
Anmälan: Mejla senast 16 mars till sanna.strom@afrikagrupperna.se. Seminariet kommer att hållas i huvudsak på svenska med möjlighet till frågestund på engelska, seminariet kommer att live-streamas av FUF.

Recent Posts