Nya riktlinjer för sexualundervisning

Unesco har, med finansiellt stöd från bland annat Sverige, tagit fram en handbok för sexualundervisning för lärare och beslutsfattare inom utbildning, och denna har nu uppdaterats för första gången sedan 2009.

Enligt Unesco så genomgår 3 miljoner tonåringar varje år osäkra aborter, endast 30 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna i åldern 15-24 har en god förståelse av hur hiv överförs och varje år utsätts 246 miljoner barn för könsbaserat våld i skolmiljö världen över. Mycket av detta kan avhjälpas med bättre sexualundervisning och just därför släpper Unesco en uppdaterad version av boken med uppdaterade riktlinjer.

– Riktlinjerna är viktiga globalpolitiskt. De sänder viktiga politiska signaler till regeringar och utbildningssektorn. Handboken är till för att hjälpa beslutsfattare inom utbildning i alla länder att skapa en åldersanpassad läroplan för sexualitetsundervisning för barn och unga i åldrarna 5-18 år, förklarar Anna Glover, temahandläggare för SRHR och hiv på Afrikagrupperna.

Den uppdaterade handboken har ett större fokus på könsroller och de sociala dimensionerna av hälsa och sexualkunskap. Handboken lägger också större vikt vid hur sexualundervisning kan minska risken för könsbaserat våld, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt hur sociala media och internet kan påverka ungdomar idag.

– Några av våra partnerorganisationer som jobbar med CSE (Comprehensive Sexuality Education) är Amodefa och UNDE i Mocambique, Nappa i Namibia och FACT i Zimbabwe. Nya riktlinjer bör innebära ett stöd för dem, men de jobbar ju redan med frågorna så de påverkas nog inte nämnvärt, om inte regeringarna väljer att konsultera dem, vilket vore väldigt bra i frågor som dessa, förklarar Anna.

Det är 10 år sedan den första utgåvan och det var dags för en uppdatering. Handboken slår fast att det inte är effektivt att förespråka avhållsamhet och att sexualundervisning – tvärtemot vad många skeptiker tror – inte innebär att ungdomar har sex tidigare eller oftare. Bäst fungerar sexualundervisning som ger ett helhetsperspektiv och tar upp frågor som graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar samt mänskliga och sexuella rättigheter. Handboken förespråkar evidensbaserad och omfattande sexualundervisning för att nå hälsa och välmående, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– En god sexualundervisning ger unga kunskap om sina rättigheter och skapar möjlighet för dem att göra informerade val som kan påverka deras framtid i positiv riktning, avslutar Anna.

Läs mer:
Unescos pressmeddelande om riktlinjerna
Ta del av den nya handboken (på engelska)

Recommended Posts