Nominera till förtroendeuppdrag inom Afrikagrupperna!

Välkommen att nominera någon som du tror skulle passa bra i styrelsen, som medlemsrevisor eller valberedningen inför verksamhetsåret 20/21. Det går även bra att nominera sig själv!

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation. Afrikagrupperna arbetar för rättvisa levnadsvillkor i södra Afrika genom samarbete med olika partnerorganisationer i regionen. Uppdraget som ledamot i styrelsen, medlemsrevisor eller valberedare är på ideell basis.

Vi ser gärna att våra ledamöter har tidigare erfarenhet av styrelse – och organisationsutveckling, samt kunskaper i budget- och HR-frågor. Vi värdesätter styrelsemedlemmar med kännedom om Afrikagrupperna, regionen södra Afrika och våra temaområden: SRHR & HIV, mat, mark och fröer samt arbets- och levnadsvillkor.

Vi strävar efter en heterogen styrelse vad gäller köns- och åldersfördelning, etnicitet, och geografisk härkomst.  Viktigt är även ett intresse för ideellt engagemang och rättvisefrågor. Vi ser även gärna att ledamöterna kompletterar varandra och därför är det inte nödvändigt att du själv eller personen du nominerar har samtliga kompetenser.

Uppdraget som styrelseledamot innebär att delta på cirka sju helgmöten per år, engagera sig i en av styrelsens arbetsgrupper samt att vara kontaktperson för en av Afrikagruppernas lokalgrupper. Det är också bra om du har möjlighet att medverka på årsmötet 2020 23-24 maj.

Det är av stor vikt med en kontinuitet i uppdraget som styrelseledamot, genom att förbereda sig och närvara på styrelsemöten och ta sig an de arbetsuppgifter som åläggs en.

Skicka in era nomineringar till valberedningen@afrikagrupperna.se senast den 16 mars.

Recommended Posts