Möten med lokalsamhället i Marikana

Företag som säljer gruvutrustning har ett ansvar att hantera MR-risker som kan kopplas till verksamheten hos de bolag som utrustningen säljs till. Den aspekten av företagsansvar stod i centrum när Swedwatch träffade gruvsamhällen i Marikana i oktober.

I februari 2018 publicerade Afrikagrupperna i samarbete med Swedwatch rapporten Carrying the costs som granskar företags ansvar för mänskliga rättigheter i kundrelationer och byggdepå en fältstudie i Sydafrikas platinabälte – ett område vars invånare lever i utbredd fattigdom trots att de bor ovanpå en av världens mest värdefulla naturresurser.  Rapporten var en uppföljning på rapporten Platinautvinning med risker från 2013.

I oktober var Swedwatch inbjudna av civilsamhällesnätverket Bua Mining Communities att presentera rapporten och att diskutera dess findings i lokalsamhället Marikana med representanter olika gruvsamhällen.

— Den här rapporten hjälper oss att förstå hur svenska företag som förser platinumgruvindustrin med utrustning är kopplade till våra lokalsamhällens utmaningar. Research som denna kan stödja oss i att hantera de utmaningar vi står inför”, sade Joseph Magobe, ordförande för lokalsamhället i Bua Mining till Swedwatch efter presentationen.

Läs mer om diskussionerna och rapporten här.

Foto: Swedwatch

Recent Posts