Agera nu: Backa södra Afrikas kvinnliga bönder

Stora företag vill göra det olagligt för bönder att använda lokala fröer. Detta för att i stället sälja patenterade hybridfröer och kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, allt i förevändning att det ger bättre skördar och minskar hungern i världen. Samtidigt anser många afrikanska beslutsfattare att hungerproblematiken enbart kan lösas om det industriella jordbruket, med dess hybridfröer och kemiska tillsatser, ökar sin produktion.

Men egentligen är det de småskaliga hållbara jordbruken som med sina lokala fröer mättar majoriteten av jordens befolkning. Hela 70 % av oss får nämligen vår mat från småskaliga jordbruk, föda de producerar utan att nämnvärt förgifta naturen.

När nu rätten att odla, spara och byta lokala fröer hotas genom såväl lagar som ekonomiska insatser är det kvinnliga bönder som drabbas värst, eftersom de producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten.

Vi kräver därför att Sverige genom den tillträdande biståndsministern styr om allt svenskt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk och försvarar kvinnliga bönders rätt till lokala fröer.

Backa södra Afrikas kvinnliga bönder.

Recommended Posts