Afrikagrupperna i Almedalen

Välkommen till våra seminarier under Almedalsveckan i Visby! Vi finns på plats mellan den 3 – 6 juli för att lyfta frågor om hållbart jordbruk, Västsahara, feministisk utrikespolitik och regeringen och näringslivets roll på svåra marknader. Läs mer om alla seminarier här och följ oss gärna på Facebook och Twitter.

Afrikagrupperna tar avstånd från NMR

Tillsammans med 14 andra organisation har vi beslutat anta ett gemensamt uttalande för att markera mot Nordiska Motståndsrörelsens närvaro i Almedalen.

Vi är djupt oroade och upprörda över att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, kommer att vara på plats under Almedalsveckan i sommar. NMR:s avsikt är att presentera sitt partiprogram, att dela ut flygblad och agitera. Denna nazistiska och våldsbejakande gruppering utgör ett hot mot vår öppna demokrati. Grupperingens närvaro i Almedalen leder till oro för incidenter och såväl psykiskt som fysiskt våld mot enskilda.

Vi har beslutat att genomföra våra arrangemang och vårt deltagande under 2017 års Almedalsvecka. Detta är ett unikt och viktigt forum för delande av idéer, kunskap och erfarenheter och för diskussioner om utmaningar för och lösningar på samtidens utmaningar. Det är bra, men också självklart, att NMR inte ingår i det officiella programmet under Almedalsveckan. Vi beklagar att NMR har fått tillstånd att hyra mark och bedriva aktiviteter, men tänker inte låta oss hindras eller begränsas av detta. NMR ska inte ges möjlighet att påverka hur och var det offentliga samtalet förs.

Demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter och mångfald är grundförutsättningar för vår verksamhet. Som en del av det civila samhället avser vi att markera mot NMR:s och andra odemokratiska rörelsers aktiviteter för att inskränka demokrati och mångfald, under Almedalsveckan såväl som i andra sammanhang. Vi kommer att på olika sätt göra det vi kan för att framhäva vikten av mångfald, respekt för mänskliga rättigheter och för det öppna demokratiska samhället.

Afrikagrupperna
Forum Syd
IM, Individuell Människohjälp
Kvinna till Kvinna
MyRight
Naturskyddsföreningen
Palmecentret
Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU)
RFSU, Riksförbund för sexuell upplysning
Rädda Barnen
Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Svenska Missionsrådet
Union to Union
Världsnaturfonden WWF
We Effect

Recent Posts