Nytt från södra Afrika

Busskrasch i Zimbabwe tar femtio människors liv. Ny lag i Mocambique ska underlätta för distansutbildningar och Kapstaden i Sydafrika ger förslag på hur vattnet i staden bättre kan tillvaratas.

Busskrasch i Zimbabwe

Under onsdagen den 7 november 2018 inträffade en stor busskrasch nära Zimbabwes huvudstad Harare. Femtio personer uppges ha dött och runt åttio är skadade. Händelsen har kallats för en nationell katastrof av regeringen. Kraschen tros ha uppstått då en buss ämnade köra om fordon under en förbjuden zon när en annan buss kom mötande. Det var då försent för att värja tillbaka till den rätta filen. Båda fordonen skadades ordentligt. En av busschaufförerna uppges ha flytt platsen efter olyckan och har eftersökts. Katastrofen har gett upphov till diskussion kring säkerheten kring vägarna runtom i landet. Information och publicitetsministern Monica Mutsvangwa ger förslag om krav att ”förare av kollektivtrafiksfordon vartannat år bör genomgå defensivt körprov och omprövning.”

Läs mer: Zimbabwe: Driver On the Run As ZRP Blames Speed for Rusape Horror Crash
Zimbabwe: More Cops to Be Unleashed On Major Roads in Bid to Tame Carnage

Distansutbildning får nytt liv i Mocambique

Distansutbildningar har ökat i popularitet i Mocambique under de senare åren. Det finns ett flertal utmaningar som påverkar elevers tillgång till skola. Dels det fåtal platser som finns i skolorna, men även de långa avståden för många att ta sig till skolan. Regeringen avser nu återuppliva systemet för distansutbildningar med syftet att ge fler elever möjlighet till utbildning. En ny lag har blivit accepterad och förväntas nu bli implementerad. Kraven ligger därmed på regeringen till att ta fram kreativa lösningar som säkerställer tillgång till utbildning runtom i landet. Biträdande utbildningsminister Armindo Ngunga berättar att “ingen ska bli kvarglömd, oavsett avsaknad av platser eller distans. För oss är lösningen distansutbildning.”

Läs mer: Mozambique: Government Reviving Distance Learning

Kapstaden vill att dagvatten ska tillvaratas

Sydafrika benämns ofta som ett av världens 30 torraste länder baserat på dess låga årliga nederbörd. Sedan 2013 har nästan alla regioner i Sydafrika drabbats av torka och vattenbrist. Klimatförändringarna riskerar att göra situationen värre. Dagvatten, det vill säga avrinnande vatten på exempelvis markytor och takrännor, uppges nu som en potentiell källa till det vardagliga vattnet i Kapstaden. Istället för att låta vattnet från exempelvis takrännor rinna ut i havet ska vattnet alltså tas om hand. Målet är att staden ska vara en så kallad vattenkänslig stad till 2040. Det innebär att allt vatten, inklusive dagvatten, grundvatten och avloppsvatten, tas tillvara på ett hållbart sätt.

Läs mer: South Africa: City of Cape Town to Harness Stormwater to Boost Water Resources
Crisis proofing South Africa’s water security
Läs mer om vattenbrist i Kapstaden: Varför är det vattenbrist i Kapstaden?

Återvinningsforum i Namibia lanserar online-site för miljön

Namibias återvinningsforum (the Namibia Recycle Forum, RNF) har lanserat en ny hemsida för att förbättra landets avfallshantering och återvinningssystem. Hemsidan är ett grönt lexikon (Green Dictionary) där miljövänliga fabrikörer och leverantörer tillsammans med organisationer som arbetar för att främja miljömedvetenhet listas. Samordnaren Anita Witt kommenterar att syftet från början var att fokusera på avfallshanteringsindustrin, men att intresset hos både privatpersoner och företag till att ta ett större ansvar gjorde att kategorierna nu inkluderar större variation av produkter och tjänster. Forumets ordförande säger att lanseringen av lexikonet är ”perfekt tajmat” med landets växande miljömedvetenhet.

Läs mer: Namibia: Recycle Forum Launches First Ever On-Line Site to Promote Environmentally Friendly Practices

Afrikas längsta bro invigs i Mocambique

En ny bro vid namn Maputo-Katembe har, efter fyra år av uppbyggnad, invigts i Maputo. Med sina tre kilometer är det Afrikas hittills längsta bro. Bron kommer att minska färdtiden mellan Mocambiques huvudstad Maputo och KwaZulu-Natal i Sydafrika från 6 timmar till 90 minuter. Förhoppningen är att den nya transportsträckan kommer att öka både turism och handel mellan Mocambique och Sydafrika. För lokalbefolkningen kommer det att kosta 3 USD (cirka 27 SEK) att ta sig över bron. Ett pris som fått många ur lokalbefolkningen att klaga. Det finns även en osäkerhet kring den ökande skulden till Kina. 95 procent av de totala kostnaderna för att bygga bron är lånade pengar från Kina. Tidigare i år sades att landet har en skuld upp mot 3 miljarder USD till Kina.

Läs mer: Africa: Mozambique Opens Africa’s Longest Suspension Bridge
New bridge spans Mozambique capital Maputo

På bilden: Kenny, Antonio och Marcia förläser för elever. De arbetar för Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE som arbetar med studenters rättigheter i Moçambique.

Recommended Posts