Nytt från södra Afrika

Lesetlhengsamhället i Sydafrika vinner över gruvföretag i domstolsbeslut samtidigt som förening i Mocambique kämpar för att företag ska hållas ansvariga för negativ påverkan av människors liv. I Namibia upprör regeringens beslut till att leasa mark till ryskt företag.

Rätten till mark för Lesetlheng-samhället vinner i domslut över gruvföretag

Under torsdagen den 25 oktober utbröt jubel i författningsdomstolen i Sydafrika. Domstolen upphävde då en utvisningsorder som tidigare tilldelats ett gruvföretag. Utvisningsordern skulle medföra att människor från Lesetlheng-samhället skulle tvingas att förflytta från den mark där de verkat under ett sekel. Domaren Xola Petses förtydligade att fallet handlar om två konkurrerande rättigheter: den om Lesetlheng-samhällets lagliga rätt till sin mark och gruvföretagets lagliga rätt att bryta samma mark. Med andra ord, rätten till ekonomisk verksamhet å ena sidan, och rätten till besittningsskydd å andra. Domen hävdar att gruvföretag inte kan påtvinga förflyttning av markägare även om gruvföretagen tillskrivits rätten att bryta samma mark. Louise du Plessis, mark- och bostadschef hos Lawyers for Human Rights, berättar efter domslutet: ”Det är är precis den milstolpe som gruvsamhällen behövt. Speciellt eftersom det tydligt framgår att rätten till gruvdrift inte överstiger rättigheterna för dem som för tillfället ockuperar marken.”

Läs mer: Landmark ConCourt judgment says mining rights do not trump lawful land occupier rights

Namibia leasar mark till rysk miljadär

Regeringen i Namibia har skrivit på ett avtal om att leasa fyra gårdar till ett ryskt företag lett av miljardären Rashid Sardarov. Beslutet har fått kritik. Både Landless People’s Movement och Popular Democratic Movement har hotat med att gå till domstol. Flertalet regeringstjänstemän har däremot försvarat beslutet genom att säga att det är för nationens bästa och att det har lagligt stöd. Oppositionspartier och civilsamhällesorganisationer har beskrivit avtalet mellan regeringen och det ryska företaget som ”modern-day land grab”, en nutida beslagtagning av mark.

Läs mer: ’This is modern-day land grab,’ Namibian opposition says as govt agrees to lease 4 farms to Russian billionaire for 99 years
Prime minister vows to defend Russian land deal in court

Krav om att kolgruveindustrier hålls ansvariga för de människor som påverkas

OAM, the Mozambican Bar Association, kräver att kolgruveföretag i den västra provinsen Tete hålls ansvariga för deras misslyckande med att omförflytta de människor som påverkats av deras aktiviteter. Företagen det handlar om är det indiska Jindal och det brasilianska Vale. OAM har bevakat hur samhällen har påverkats av företagens aktiviteter och konstaterar att en omflyttning av människorna inte har skett. Människorna bor fortfarande i en förorenad miljö som är en fara för invånarnas liv. Den 4 oktober beslutade invånare från Moatize-samhället att storma en av Vales gruvor för att stoppa deras verksamhet. Maxwel Abreu, från lokalsamhället, berättade efter stormningen: “(det) var vår sista utväg med tanke på de tidigare misslyckade dialogerna med företagsledningen. VI är trötta på den här situationen med damm och skador på våra hus.” Dagen efter protesten stoppades Vales aktiviteter i den gruvan. Men fler samhällen påverkas av företagens aktiviteter runtom i provinsen.

Läs mer: Mozambique: Mining Companies Must Be Punished, Says Bar Association

Wadyajena under toppmöte i Madrid: stöd kvinnliga småbönder

I början av veckan hölls ett globalt parlamentariskt toppmöte i Madrid, Spanien om det andra globala målet: ingen hunger.  Cde Wadyajena en av Zimbabwes representant till mötet, betonade under öppningen vikten av att stödja kvinnliga småbrukare. ”För att uppnå noll hunger så måste kvinnor stärkas i den här processen. Runtom i världen hör vi konkreta bevis på deras roll för jordbruksomvandling. Kvinnor utgör 40 procent av jordbruksarbete världen över. I vårt land, Zimbabwe, utgör de 70 procent av jordbrukarna” berättar han och tillägger ”Riksdagens roll är att skapa och anpassa lagar som främjar småbrukares tillväxt och skyddar landets jordbrukssamhällen.”

Läs mer: Zimbabwe: Empower Women Farmers – Wadyajena

TIPS! Fröaktionen är ett initiativ av Afrikagrupperna med syfte att stötta kvinnliga småskaliga bönder och deras rätt till fröer i södra Afrika. Vill du vara med och stödja? Gå in och läs vad du kan göra här: FRÖAKTIONEN

Spänningar mellan Kongo-Kinshasa och Angola

Kongo-Kinshasa har hotat med att vidta internationella åtgärder för det våld flera av dess medborgare blivit utsatta för i grannlandet Angola. Konflikten grundar sig i att angolanska myndigheter i början av oktober beslutade att genomföra en rikstäckande nedbrytning av olaglig diamantbrytning. Beslutet påverkar de kongolesiska medborgarna som tagit sig till Angola då de flesta har gjort det i förhoppning om en bättre ekonomisk situation genom arbete i diamantgruvor. Enligt flera myndigheter i Angola har kongoleserna tagit sig tillbaka till sitt hemland frivilligt. Andra källor, däribland Oxfam, varnar däremot om att det är en humanitär katastrof som pågår.

Läs mer: Angola: Fears of Humanitarian Crisis Mount in Congo After Angola Expels Thousands

På bilden: Elsie Sauls, medlem hos Afrikagruppernas partnerorganisation RWA och delar av hennes gård i Sydafrika.

Recommended Posts