Säker abort gör organisationers framtid osäker

Afrikagruppernas partnerorganisation Amodefa riskerar att behöva stänga flertalet av sina kliniker på grund av The Mexico City Policy, mer känd som gag-rule. Al Jazeera har besökt Amodefa och visar i denna korta dokumentär konsekvenserna av en mans beslut.

Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och preventivmedel är grunden för jämställdhet och ekonomisk utveckling för alla. En av de värre nyheterna under 2017 var att USA i våras återinförde den ”globala munkavleregeln” (global gag-rule) som innebär stopp för amerikanskt bistånd till organisationer som jobbar med familjeplanering som inkluderar abortinformation. Om du får amerikanskt bistånd får du inte arbeta med abortfrågor. Inte ens med egna medel eller med stöd från andra givare. Resultatet blir dramatiskt minskade resurser inte bara till information om reproduktiv hälsa, utan även minskad tillgång till preventivmedel, sexualitetsundervisning och hivtestning.

Detta handlar om så mycket mer än abortfrågan. Den globala munkavlen inskränker mödrahälsovården samt flickors och kvinnors reproduktiva rättigheter i hela världen. Färre flickor och kvinnor kommer att ha tillräcklig kunskap om sina rättigheter. Vi kommer att få se fler oönskade (tonårs)graviditeter. Fler flickor och kvinnor kommer att tvingas till osäkra aborter och fler kommer att dö på grund av detta.

Så påverkar gag-rule Amodefa
En organisation som drabbats hårt av detta är vår partnerorganisation Amodefa. De har under hösten varit tvungna att stänga flera av sina kliniker som en direkt konsekvens av USA:s president Donald Trumps beslut. I filmen nedan har ett team från nyhetsbyrån Al Jazeera besökt Amodefa för att ta reda på mer om hur Donald Trump påverkar gräsrötterna i södra Afrika.

The African Citizenship Initiative
I slutet av november anordnade Amodefa tillsammans med bland annat Afrikagrupperna, ett möte med fokus på effekterna av gag-rule. Syftet med mötet var att öka kunskapen om policyn, tillsammans analysera situationen, mobilisera ett säkert stöd till Amodefa ifall de blir av med stödet från USAID, och blicka framåt. Under mötet konstaterades bland annat att policyn bidrar till att begränsa flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, den skapar sprickor i civilsamhället där vissa organisationer skriver på policyn och vissa inte gör det, samt att antalet tonårsgraviditeter ökar och därmed antalet flickor som inte går klart skolan.

I samband med mötet lanserade Amodefa ett nytt initiativ för att samla in pengar: African Citizenship Initiative. Det riktar sig främst till Amodefas personal och 500 medlemmar. Initiativet går ut på att personal och medlemmar lovar att bidra med 350 kr per år plus att hitta 5 andra givare som också bidrar. En av de viktigaste punkterna från mötet är att civilsamhället måste stå enat mot en policy som inskränker de mänskliga rättigheterna. Med den globala munkavlen blir Afrikagruppernas stöd till organisationer som arbetar med SRHR, där rätten till abort självklart ingår, ännu viktigare. Vi måste stötta dem som fortsätter att kämpa för flickors och kvinnors rätt till sina kroppar. Bidra till kampen för en säker abort för alla genom att ge en gåva, eller köp gåvokort mot mödradödlighet eller ett matpaket till en person som lever med hiv.

SRHR i siffror
• Varje år dör 47 000 kvinnor och flickor på grund av osäkra aborter.
• 225 miljoner kvinnor i världen saknar tillgång till moderna preventivmedel
• Med tillgång till preventivmedel skulle andelen oönskade graviditeter minska med två tredjedelar, vilket i sin tur skulle leda till att 79 000 kvinnors liv räddades.

Läs mer:
GAG-policyn får enorma följder
Trump har siktet inställt på kvinnor och flickor
Vem ska bestämma över hennes kropp?
Sms-tjänst – ett steg närmare säker abort i Sydafrika
Totalförbud mot abort i Angola väcker starka reaktioner

Recommended Posts