Ett gott samarbete

Den zimbabwiska organisationen SEATINI bildades när Afrikanska ledare tröttnade på att sitta i korridorerna under förhandlingarna av Uruguayrundan och inte vid förhandlingsbordet. SEATINI står för The Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute. Rent konkret arbetar de med att stärka afrikanska beslutsfattares kapacitet att förhandla i internationella fora. Rangarirai Machemedze, expert på handelsfrågor och vice direktör för SEATINI har nyligen varit i Sverige inbjuden av Afrikagrupperna för att tala om EPA – Ekonomiska Partnerskapsavtal. Att SEATINI får möjlighet att detaljstudera, fördjupa sig i och analysera handelsavtal och internationella överenskommelser från ett södra Afrika perspektiv är av största vikt för Afrikagrupperna, för att vi ska kunna arbeta vidare från ett svenskt håll. Det är också ett exempel på vikten av samarbeten mellan civilsamhällesorganisationer i nord och syd. Tidningen Dagen har med Rangarirais hjälp skrivit en bra artikel om EPA-avtalen och dess konsekvenser. Ta del av den här. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195357

Elin Schennings, handläggare Zimbabwe på kontoret i Stockholm

Recent Posts