Vi tror att det är möjligt att förändra världen så att den blir mer rättvis och jämlik. Därför arbetar vi för att alla länder ska ha rätt till de naturresurser som finns i landet, att alla människor ska ha rätt till en lön att leva på och goda arbetsförhållanden samt att alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Vårt arbetsfält består av fem länder i södra Afrika

Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Här har vi arbetat i 40 år. Först med befrielserörelserna och deras kamp för frihet från kolonialmakterna och senare med organisationer som kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

De organisationer vi samarbetar med jobbar med allt från hiv och SRHR-frågor till frågor om arbetsvillkor och rätten till naturresurser.

Självständighet för Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni, som fortfarande väntar på att få bestämma sin egen framtid. Två tredjedelar av landet är ockuperat av Marocko, som i skydd av en nära 200 mil lång övervakad och minerad mur plundrar och säljer ut dess naturresurser. Afrikagrupperna arbetar för att Västsahara ska få sin självständighet från ockupationsmakten Marocko, och erkännas som egen nation. Frågan om Västsaharas befrielse uppmärksammas i samarbete med andra organisationer inom plattformen VästsaharaAktionen.


vårt afrika

Vi brinner för de här frågorna:

Osäkra aborter i Harare.

Rätten till din kropp

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i allt vårt utvecklingssamarbete.

Vi jobbar med sexuella rättigheter, kvinnors rättigheter, reproduktiva rättigheter och för att  minska spridningen av hiv. För oss betyder det att alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning, har rätt till sin egen kropp och sexualitet och att kvinnors och flickors utsatthet måste prioriteras. Vi kämpar för en jämställdhet som innebär lika tillgång till ekonomisk och politisk makt.

Tycker du att det här är viktiga frågor?

Arbetet på vingårdarna är ofta hårt. Här beskärs vinet.

Rätten till levnadslön

Alla har rätt till schysta arbetsvillkor och en lön att leva på.

Vi arbetar för att lantarbetare i södra Afrika ska ha schysta arbets- och levnadsvillkor. För oss betyder det bland annat att alla har rätt till en lön att leva på, säkra arbetsplatser och möjlighet att organisera sig fackligt.
Vi arbetar också med att det vin som säljs i Sverige ska vara producerat på vingårdar där lantarbetarna har schysta villkor. I kampanjen Rättvis Vinhandel kräver vi att Systembolaget och svenska vinimportörer tar sitt ansvar. Hittills har cirka fem tusen personer skrivit under våra krav och mailat eller skickat vykort till Systembolaget för att trycka på.

Tycker du att det här är viktiga frågor?

Gruvarbetare demonstrera för en lön de kan leva på i Marikana

Rätten till Afrikas resurser

Hur kan det komma sig att länder som är rika på naturresurser ändå har fattiga befolkningar?

Många afrikanska länder har hög tillväxt. Till viss del beror det på utländska investeringar i utvinning av naturresurser. Men vinsterna kommer inte befolkningen till del, utan försvinner ofta via skatteflykt eller till en liten elit.
Utländska investerare tar över mark för odling av exportgrödor, så kallad landgrabbing, vilket tvingar småbönder att flytta från sin bördiga jord och förlora sin försörjning.
Handeln mellan EU och Afrika är inte rättvis idag. Vårt initiativ The Alternative Trade Mandate handlar om hur handeln kan bygga på ömsesidighet, ekologisk hållbarhet och utbyte.

Tillsammans gör vi skillnad – Hit gick pengarna

Det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin egen kropp. Vi stödjer kvinnor som tvångssteriliserats.

Tänk om du blir utsatt för ett hemskt brott men står maktlös inför lagen. I Namibia är det en verklighet för många. Under 2007 avslöjades det att kvinnor som lever med hiv hade steriliserats i samband med sjukhusbesök, utan att få information. Det blev slutet på en familjedröm. Tack vare ditt stöd kan vår partner LAC driva 15 steriliserade kvinnors sak i rätten.

Våra partnerorganisationer

Vi driver inga egna projekt. Vi samarbetar istället med lokala organisationer. De vet vilket stöd som krävs för en hållbar utveckling. Alla drivs av samma vision som vi, att en rättvis och jämlik värld är möjlig. Flera av våra partner har vi arbetat med i många år, några har tillkommit på senare tid.