Maria Kabatanya

  • 38 år
  • Arbetar som media and communication specialist för FN:s miljöprogram (UN Environment) i Kabul, Afghanistan. Masterexamen i global journalistisk.
  • Tidigare erfarenhet: Arbete i Östafrika, Producent och nyhetsreporter, Sveriges Radio – P4 Västerbotten, Följeslagarprogrammet: freds- och människorättsobservatör i Israel och Palestina, Praktik vid FN:s huvudkontor i New York, Krönikör i tidningen OmVärlden, Arbete för EU i Bryssel – Svenska översättningsavdelningen vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
  • Varit ideellt engagerad i Svenska FN-förbundet som praktikant och arbetat som frilansreporter för både tidningen Världshorisont och AmnestyPress Sverige
  • Fritidsintresse: Politik, språk, sport, litteratur, kultur, resor

Recent Posts