Frida Sundqvist

  • 30 år
  • Master i statskunskap från Uppsala Universitet och kurs i PR och opinionsbildning från Berghs School of Communication.
  • Praktik vid Palmecenter i Kapstaden, Sydafrika år 2016.
  • Även bott i Bryssel och Paris.
  • Tidigare förtroendeuppdrag inom politiskt parti och ungdomspolitiskt förbund.

Recent Posts