Erik Brattström

  • 36 år
  • Doktorand i forskningspolitik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
  • Styrelsemedlem sedan 2015
  • Programhandläggare och informatör, Angola 2012-2014
  • Fritidsintresse: resa, litteratur, foto ovan och under havsytan

Recent Posts