Linn MalmborgPersonalhandläggare

Linn är född 1989 och kommer från Stockholm. Linn har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation och en master i utvecklingsstudier. Hon har en bakgrund som rekryterare och HR-generalist från både privat och ideell sektor och är anställd på Afrikagrupperna sedan 2016.

Linns intresse för internationella frågor kommer hemifrån och i kombination med ett starkt missnöje över den ökade rasismen i samhället skapade det mångåriga engagemang inom olika organisationer. Idag är Linn aktiv i styrelsen för en internationell MR-organisation och är engagerad för en bra inkludering i samhället för nya svenskar.