Jenny NilssonInternationell programchef

Jenny är född 1974 i Linköping men bor sedan många år i Nacka. Jenny är chef över Afrikagruppernas utvecklingsamarbete men hon har haft flera olika positioner inom organisationen, bland annat som informationschef och verksamhetschef. Hon började arbeta på Afrikagrupperna 2001 efter sin fil.mag. från Uppsala Universitet i Freds- och Konfliktkunskap vilka kompletterades med studier i statsvetenskap på universitetet i nederländska Leiden och med socialpsykologi. Intresset för omvärlden och att kämpa för rättvisa har Jenny fått med sig hemifrån och efter ett år på folkhögskola med en resa till Namibia befästes intresset för södra Afrika. Jenny drivs av övertygelsen att både enskilda människor och ett starkt civilsamhälle kan göra stor skillnad om det finns rätt förutsättningar för det och att vi backar upp varandra.