Jenny FurusvärdKommunikationschef

Jenny Furusvärd är född 1982 och kommer från Borensberg, Östergötland. Jenny har en bakgrund från civilsamhället och offentlig sektor. Hon kommer närmast från Olof Palmes Internationella Center som strategi- och policyrådgivare och har tidigare varit kanslichef på den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Hon har även arbetat på Sida, Regeringskansliet och KTH. Jenny har en magisterexamen i Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet och delar av studierna bedrevs vid University of Namibia i Windhoek. Jenny tillträdde som kommunikationschef 2018.

Jenny drivs av att arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle. Genom tvärsektoriell samverkan och samverkan inom civilsamhället kan vi gemensamt identifiera lösningar på globala och lokala utmaningar. Kontakta gärna Jenny om du har förslag till samarbete.