JAS Gripen för dyrt

“Jas 39 Gripen var den största enskilda delen av affären. I samma paket mellan Sydafrika och Saab-British Aerospace ingick 24 brittiska skolflygplan av modell Hawk. I försvarsministeriets nya internrapport sägs att det inte finns pengar att flyga båda modellerna. Antingen flyger man Hawk eller Gripen. Eftersom piloterna inte kan flyga Gripen utan att ha tränat på Hawk är valet givet. Hittills har 16 Gripenflygplan levererats till Sydafrika.” Så skriver SvD.

Alla utredningar om korruption kring den massiva vapenaffären i vilken JASaffären är en del har nu lagts ned. Om den politiska viljan fanns skulle affären så klart kunna stoppas, men som det nu ser ut kommer det sydafrikanska försvarsdepartementet istället att skaka fram tillräckligt med pengar för att hålla planen i luften. Pengar som skulle kunna gått till annat.

Gå på Afrikagruppernas öppna seminarium om exporten av JAS till Sydafrika och svensk anti-korruptionspolitik
24 November 13:00 – 16:00, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Stockholm, Sweden
Välkommen till detta brännheta och aktuella seminarium som vill undersöka på vilket sätt mutor kan ha använts i internationella vapenaffärer, med särskilt fokus på Jas-affären med Sydafrika. Journalister, opinionsbildare och sydafrikanska aktivister berättar om sina erfarenheter och svenska riksdagsledamöter ger sin syn på svensk korruptionsbekämpning.

Föranmälan (senast måndag 22/11) & mer info:
rolf.lindahl@svenskafreds.se, 08-55 80 31 83

PROGRAM
Inledning Bo Forsberg, generalsekretarare, Diakonia

Mutor som metod? – om Saab och JAS-affärerna
Sven Bergman, journalist vid Uppdrag granskning bl.a. reportaget ”JAS – de hemliga avtalen”
Nils Resare, journalist och författare till boken ”Mutor, makt och bistånd – JAS och Sydafrikaaffären”

South Africa och vapenaffärerna – konsekvenser för en ung demokrati
Andrew Feinstein, f.d. parlamentsledamot för ANC och författare av boken ”After the party – Corruption, the ANC and South Africa’s uncertain future”
Justin Sylvester, från organisationen IDASA, en oberoende organisation i Sydafrika som arbetar för en hållbar demokrati

Sydafrika, JAS, mutor & motköp – vad är problemet och vad behöver göras?
Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Behövs en svensk sanningskommission? – Paneldiskussion
Annicka Engblom, (M), ledamot av försvarsutskottet
Peter Eriksson, (MP), språkrör och ledamot av konstitutionsutskottet
Håkan Juholt, (S), ordförande för försvarsutskottet
Allan Widman, (FP), ledamot av försvarsutskottet

Summering och avslutande ord – KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Seminariet leds av Carin Norberg, direktör Nordiska Afrikainstitutet och styrelseledamot av Transparency International Sverige
Arrangörer: Afrikagrupperna, Diakonia, Natur & Kultur, Nordiska Afrikainsitutet, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Sveriges Kristna Råd
OBS! Seminariet hålls delvis på engelska

Recommended Posts