Budget 2009

Så har finansminister Trevor Manuel hållt årets budgettal och klubbat igenom budgeten i parlamentet.
I korta drag innehåller årets budget en skattelättnad för privatpersoner på 13,6 miljarder för att hjälpa till att minska effekterna av den ekonomiska krisen. De som tjänar mindre än 150 000 rand per år är de som kommer att tjäna mest på den nya skatten. Samtidigt hoppas han kunna få in 9,9 miljarder på indrekta skatter som till exempel bränsle-, miljö- och lyxskatter.
De kommande tre åren kommer ytterligare 13,2 miljarder att spenderas inom bidragssystemet. Bland annat kommer regeringen att ta ställning till om åldern för barnbidrag ska höjas från nuvarande 15 till 18 år.
4 miljarder kommer att avsättas till skolmat, 4,1 miljarder till infrastruktur kring skolor och kliniker och 1,8 miljarder ska satsas på småskaliga jordbruk.
De kommande tre åren kommer också 932 miljoner att avsättas för vård och prevention när det gäller hiv och aids och 7,3 miljoner för att bygga fler hus.
Dessutom satsas 5,4 miljarder på att bekämpa brottsligheten, tiill exempel genom fler poliser, fler fängelser och en mer avancerad teknik.

Recent Posts