Envishet kan ta en långt

Vi har nåtts av tråkiga nyheter från Södertälje Afrikagrupp. Gruppen har bestämt sig för att övergå från aktiv till vilande efter 30 (!) års verksamhet och totalt 2 miljoner kronor (!) insamlade medel till partners i södra Afrika. För att fira det långa och engagerade arbetet bjöds det på tårta, diplom och många historier från förr vid avskedet på Afrikagruppernas huvudkontor i Stockholm! Extra spännande upplevelser för gruppen inkluderade en kvarglömd medlem på en flygplats och den gången de för hand fick putta loss bilen de färdades i, som fastnat i lera.

Under 30 år har det hunnits med en mängd aktiviteter. Från ett gediget anti-apartheid arbete under slutet av 80-talet, via klädinsamling, sortering och försäljning till fokus på informationsspridning och påverkansarbete under 2000-talets andra decennium. Under hela denna tid har Södertälje Afrikagrupp arbetat enträget i solidaritet med partnerorganisationer i södra Afrika.

I över 10 år drev gruppen en andrahandsbutik i Södertälje där de sålde insamlade kläder. I butiken visades inte bara prov på global solidaritet men också på lokal sådan, då butiken fungerat som arbetsplats för personer som arbetsprövat. Gruppen har fortfarande kontakt med flera av dessa personer som känner stolthet över att ha varit med och bidragit. Klädinsamling var i många år navet för Södertälje Afrikagrupp. Hela 681 ton kläder har via händer i butiken bidragit till stöd till Afrikagrupperna. År 2005 tvingades dock butiken att stänga på grund av Sidas nya finansieringsregler. Sedan dess har gruppen främst fokuserat på informationsspridning och påverkansarbete genom att anordna filmvisningar och bjuda in exempelvis engagerade politiker och författare. Ett av de mest minnesvärda besöken ägde dock rum redan 1994, en snöig vinterkväll kom Henning Mankell och pratade om sitt engagemang i teaterprojekt i Mocambique.

-Han trodde inte det skulle komma några på hans föredrag. Ja, det hade ju varit i länstidningen att han skulle berätta om teater, bröd och skådespel. Han skrev senare en krönika där han uttryckte sin förvåning att det kom över 40 personer och han hade tänkt ”så här ser kärnan i svenskt solidaritetsarbete ut”. Vi tyckte det var fantastiskt roligt, säger Barbro Svärd.

De fikande medlemmarna berättade att de lärt känna varandra genom sitt engagemang i Södertäljes Afrikagrupp. Trots att de privat har olikheter har de lyckats enas kring olika projekt kring åren tack vare den religiösa och politiskt obundna grunden i Afrikagrupperna. Det har trots allt krävts en hel del envishet för att arbeta på i så många år men gruppen kan inte enas om vem som är mest envis. Efter en kort diskussion konstaterades det att de alla envist hjälpts åt att driva arbetet framåt.

Sedan gruppen bildades har läget och politiken i världen förändrats. Gruppen är överens om att läget idag är mer komplicerat än på 80- talet. Bland annat har den globaliserade ekonomin bidragit till nya utmaningar för länderna Afrikagrupperna är verksamma i, vilket bland annat tar sig uttryck i landgrabbing.
Från mötet med Södertälje Afrikagrupp tar vi på kansliet med oss inspirationen att fortsätta verka solidariskt för alla människors lika rättigheter till resurser, självbestämmande och makt. Tusen tack för det Södertälje Afrikagrupp! Och tack för all värdefull tid och hårda arbete ni har lagt ner genom åren! Det är tveklöst genom att tillsammans envist fortsätta driva arbetet framåt vi kan hjälpas åt att skapa en rättvis värld.

Text: Boel Johnsson, praktikant på Afrikagruppernas kontor i Stockholm.
Foto: På bild Södertälje Afrikagrupp på besök i Stockholm

Recommended Posts