Afrikagrupperna, Styrelse

Styrelse

Om vår styrelse

Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. Vill du nominera en kandidat till vår styrelse? Kontakta valberedning@afrikagrupperna.se

Styrelse

Nike Dahlskog

Ordförande

46 år, Stockholm. Jobbar som politisk sekreterare. Jobbat med projekt om elektronisk dumpning i Ghana. Afrikagruppernas styrelse sedan 2013, två år som vice ordförande. Fil. kandutveckling och internationellt samarbete. Tidigare vice ordförande FoodFirstInformation & Action Network(FIAN)

Monica Nordenwald

Vice Ordförande

53 år, Stockholm. Sociolog med inriktning på internationella relationer och media. HR &Säkerhetsrådgivare inom civilsamhället i konfliktområden. 20 årig erfarenhet av utvecklingssamarbete i östra och Södra Afrika. Organisationsrådgivare Lantarbetarförbundet, Zimbabwe. Forum Syds Beredning och referensgrupp Afrika 2005-2010. Färdledare för resor till Östra och Södra Afrika.

Erik Brattström

Ledamot

34 år, Lund. Doktorand i forskningspolitik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Programhandläggare och informatör, Angola 2012-2014. Frivillig i Röda Korset. Arbetslivserfarenhet från ambassad.

Erika Charpentier

Ledamot

31 år,  Stockholm. Magisterexamen i freds- och konfliktkunskap. Internationell samordnare på KTH. Innehaft förtroendeposter som ex. styrelseordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund. Deltog i en fältstudieresa i södra Afrika genom en kurs i rättvis handel.

Stina Nyström

Ledamot

37 år, Vallentuna. Magisterexamen naturvetenskap med inriktning biologi. Sakkunnig marina ekosystem på WWF. Erfarenhet av projektutveckling och fundraising från olika finansieringskällor som EU, Sida, företag och stiftelser. Har studerat vetenskapskommunikation och journalistik.

Lucas Nilsson

Ledamot

26 år, Skopje, Stockholm. Verksamhetsledare för Tankesmedjan Nocturum – en liten tankesmedja med fokus på alkohol- och folkhälsofrågor. Folkhögskolekurser på temat ideellt ledarskap – Alma Akademien (Alma Folkhögskola) och Wigforssakademien (Viskadalens folkhögskola). Studerat ekonomi och historia men har ingen akademisk examen. Ideella engagemang har varit i IOGT-NTO- rörelsen. Ungdomsförbundets styrelse i snart fyra år. Riksstyrelsen i snart två år. Riksstyrelsen handhar hela IOGT-NTO- rörelsens gemensamma projekt, internationella utvecklingsarbete. Tidigare förbundssekreterare Förbundet Vi Unga. Praktiserade på Afrikagruppernas regionkontor i Windhoek under våren 2013.

Johan Sävström

Ledamot

46 år, Uppsala. Journalist. Forskningskommunikatör på Nordiska Afrikainstitutet. Fil kand i internationella relationer och u-landskunskap (som det hette då). 7 års arbete som informatör för Afrikagrupperna i Moçambique 2003-2010.

Vinicius Ribeiro

Ledamot

27 år, Uppsala. Forskningsassistent vid Uppsala Universitet, statsvetenskap. Politicesmasterexamen. Fil.kand. inom internationella studier. Fil.kand. inom statsvetenskap. Minor inom franska. Praktiserat på Afrikagruppernas regionala kontor i Sydafrika. 2015 och januari 2016 fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen (SweFOR) i Colombia. Praktikant på Röda Korset, Svenska FN-förbundet och Action Aidbl.amed att översätta från portugisiska till svenska en dokumentärfilm som spelades in i SãoPaulo.

Anna Johansen

Ledamot

40 år, Stockholm. Award Manager på Rädda Barnen. Magister i Internationella Relationer/Mänskliga Rättigheter. Jämställdhetsrådgivare och Representant i Angola 2006-2009. Mobiliseringsutskottet i Afrikagrupperna 2004. Informatör Operation Dagsverke Angolakampanjen 1994.

Ersättare

Nesim Kalmelid

Ersättare

30 år, Stockholm. Lärare i engelska och svenska som andraspråk, åk 6-9. Är fackligt ombud på arbetsplatsen. Magister i Freds-och Utvecklingsarbete. 2012-2016 Afrikagruppernas valberedning. 2014-2016 Aktiv i Stockholms Afrikagrupp. Examensarbeten om sexuella trakasserier på skolor i Mocambique.

Hassan Mao

Ersättare

31 år, Nyköping. Magister i Hållbar utveckling. Kandidat i internationella utvecklingsstudier. Praktikant och Medlem i Afrikagrupperna. Erfarenhet från andra ideella organisationer: Diakonia, UNHCR, CrossingBorders.

Karin Sjöstedt

Ersättare

27 år, Stockholm. Blivnande Biståndshandläggare på Svenska Missionrådet. Pågående mastersutbildning ‘Gender Studies and Law’. Kandidatexamen i Statsvetenskap. Erfarenhet i Afrikagrupperna: Praktikant 2013/ 2014 på NAPPA i Namibia, Kampanjen ”Alla mammor”, 2014. Medlem av Uppsala Afrikagrupp sedan 2014. Aktivistgruppsplanering inför kampanjen ”16 daysofactivism” hösten 2014. Praktikant på FNs program för boende och bebyggelse frågor (UN Habitat). Praktikant på jämställdhetsenheten i Nairobi. Engagerad jourkvinna i Uppsala Kvinnojour. Aktiv i ECPAT om barnsexhandel i gymnasieskolor, universitet och församlingar. Planeringsgruppen för Om Barnkonventionen.

Maria Kabatanya

Ersättare

37 år, Stockholm. Journalist. Materexameni global journalistisk, Kandidatexamen ”Bachelor ofArts”. Studerar franska. Född och uppvuxen i Kampala, Uganda. Erfarenhet från Östafrika (Uganda och Rwanda)som journalist. Producent och nyhetsreporter, Sveriges Radio –P4 Västerbotten i Skellefteå. Följeslagarprogrammet: freds-och människorättsobservatör i Israel och Palestina. Praktik, Förenta Nationerna (vid FN:s huvudkontor)i New York. Krönikör i tidningen OmVärlden. Frilansreporter –Svenska FN-förbundet och Amnesty Press. Arbetat för EU i Bryssel –Svenska översättningsavdelningen vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Varit ideellt engagerad i Svenska FN-förbundet som praktikant och reporter för tidningen Världshorisont, och för Amnesty International som frilansjournalist för AmnestyPressSverige. Studieförbundet Bilda.

Louise Terdén

Ersättare

23 år, Stockholm. Studerat Globala Studier med fokus på kvinnors och barns rättigheter i Östafrika, Swahili och Globala studier i Tanzania. Har läst Afrikastudier, Globala Utvecklingsstudier, samt Developmentstudies in Nicaragua. Studerar Juridikprogrammet på Stockholms Universitet. Afrikagrupps jobb/aktivist/volontär: Aktivist, deltagit i kampanjer, skrivit lite på bloggen. Erfarenhet från SSU, FN, Operation dagsverke, Young ideasfor Europem.fl. Har besökt flertaliga organisationer i Östafrika och Sydafrika på eget bevåg. Har rest och levt de senaste fyra åren i Östafrika och Södra Afrika i omgångar.

Revisorer

Calle Sundstedt

Verksamhetsrevisor (sammankallande)

33 år, Stockholm. Palmecenter. Uppvuxen i Borlänge med omnejd. Ombudsman för Socialdemokratiska studentförbundet. Studerat statsvetenskap. Praktikantkurs Sydafrika på Färnebo folkhögskola filial i Göteborg 2007. Ordinarie ledamot i Afrikagruppernas styrelse sedan 2010.

Anders Ahlqvist

Verksamhetsrevisor

78 år, Stockholm. Har haft ett eget företag som har arbetat med administrativ utveckling, verksamhetsstyrning och hållbar utveckling. Har arbetat som revisor i flera utvecklingsländer. Varit rådgivare till finansministern i Moçambique.

Andreas Sandberg

Ersättare Verksamhetsrevisor

36 år, Stockholm. Masterexamen kulturantropologi/internationell hälsa. Programhandläggare, Universitets-och högskolerådet. Fd. ordförande Uppsala Afrikagrupp.

Susanne Fjällemark

Ersättare Verksamhetsrevisor

61 år, Göteborg. Fritidsledarlärare på Ljungskile folkhögskola. Anställd vid Afrikagrupperna/Emmaus i 10-12 år.

Auktoriserad revisor:

Revisionsbyrån Ernst och Young

Valberedning

Karin Björnberg

Valberedning


Elin Schennings

Valberedning


Anna Stevensson

Valberedning


Ledning

Om vår ledning

kansliet i Stockholm finns vår generalsekreterare och vår verksamhetschef, som leder och fördelar arbetet. I Johannesburg finns vårt regionala kontor där den regionala koordinatören är ansvarig för verksamheten i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Ledning