Skänk en gåva

Tack för att du ger en gåva till att förbättra situationen för människor i södra Afrika! Varje bidrag är värdefullt för att ge oss och våra partnerorganisationer förutsättningar att skapa långsiktig förändring.

Dina uppgifter sparas av Afrikagrupperna under den period du har ett engagemang hos oss samt i ytterligare 48 månader för att kunna hålla dig informerad om vårt arbete. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas genom att ta kontakt med oss.