Mänskliga rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, bör vara utgångspunkten för allt utvecklingssamarbete. Konsekvenserna av att inte själv kunna bestämma över sin sexualitet, sin kropp och till exempel hur många barn man vill ha blir ett samhälle där människor fastnar i fattigdom och förtryck. Hiv är nära sammankopplat med dessa rättigheter, fattigdom och bristande jämställdhet. Hör Ntombozuko berätta om hur det är att leva med hiv i Sydafrika och se filmen allas rätt till sin egen kropp.

Vi brinner för de här frågorna:

NAPPAs aktivister genomför informationskampanj i Windhoek på Alla hjärtans dag

Sexuella rättigheter

Homo- bisexuella, trans-, queer- och intersexuella personer (hbtqi)

Alla – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, eller sexuell läggning har rätt till sin egen kropp och sexualitet. Sexuella rättigheter innebär frihet från diskriminering, tvång och våld i sexuella relationer och sexuella beslut. Afrikagrupperna arbetar för att alla människor ska få uttrycka sin sexualitet och älska den man vill.

Tycker du också att det här är en viktig fråga?

Kvinnors rättigheter

Jämställdhet är centralt för en rättvis värld

Kvinnor har inte tillgång till sina rättigheter lika mycket som män. Det är ett globalt faktum och ett strukturellt problem. Aborträtten gör kvinnors underordning väldigt tydlig. Det är en maktfråga som hänger ihop med behovet att kontrollera kvinnan. I hela världen finns en stark vilja att bestämma över kvinnors kroppar. I alla stadier och åldrar i livet och i alla sammanhang där det finns människor som interagerar måste könsmaktsordningen utmanas och ifrågasättas. Vi eftersträvar jämställdhet som innebär lika tillgång till ekonomisk och politisk makt.

Tycker du också att det här är en viktig fråga?

Illustration över osäkra aborter i Harare.

Reproduktiva rättigheter

Ingen kvinna ska behöva dö under graviditet eller förlossning.

På många håll saknar människor rätt och frihet att bestämma över med vem eller vilka man vill ha sex, och över sin reproduktion. Konsekvenserna av denna brist på makt är mycket allvarliga. Fattigdomen ökar när människor inte kan bestämma om och när de vill ha barn eller får den hälsovård de behöver. Afrikagrupperna arbetar för att alla kvinnor ska ha rätten att bestämma om och när de vill skaffa barn. Vi kämpar för tillgång till preventivmedel, säker abort samt sexualitetsupplysning. Vi kämpar också för att nödvändig vård under graviditet och förlossning ska vara tillgänglig för alla. Det räddar livet på både mammor och barn.

Tycker du också att det här är en viktig fråga?

Minska spridningen av hiv

Våld mot kvinnor ökar deras sårbarhet för hiv.

Hiv är nära sammankopplat med rättigheter och sexualitet. Fattigdom och bristande jämställdhet driver epidemin i södra Afrika. Den höga andelen hivinfektioner bland kvinnor belyser att brist på jämställdhet och våld mot kvinnor är strukturella problem som förstärks och reproduceras i samhället. Påtvingat sex kan bidra till överföring av hiv på grund av vaginala skador och rivsår till följd av användningen av våld. Kvinnors och flickors utsatthet måste prioriteras.

Tycker du också att det här är en viktig fråga?

Alla mammor har rätt att leva!

Du kan göra skillnad

”Kvinnor dör inte på grund av sjukdomar som vi inte kan behandla. De dör för att samhället ännu inte bestämt att deras liv är värda att räddas.”

– Mahmud Fathalla, fd ordförande för International Federation of Gynaecology and obstetrics

Stöd Afrikagruppernas arbete för att ingen kvinna ska dö under graviditet eller förlossning, för att alla ska få älska den de vill, för att alla i behov av behandling ska ha tillgång till bromsmediciner, för att inget barn ska smittas av hiv av sin mamma. Ditt bidrag gör skillnad!

STÖD OSS LÅNGSIKTIGT

Bli Afrikapartner – engagera dig långsiktigt

Att vara Afrikapartner innebär att långsiktigt stödja Afrikagruppernas arbete i södra Afrika. Det belopp du väljer dras den sista bankdagen i varje månad. Som Afrikapartner ger du våra samarbetspartner i södra Afrika en trygghet. De kan räkna med stöd till sina projekt och Afrikagrupperna kan lättare beräkna vilka projekt vi kan ge stöd.
Bli autogivare med 100 kr/mån.

Är du intresserad av frågor som rör hiv, jämställdhet och sexuella- och reproduktiva rättigheter?

Det är jag med! Rasism, sexism, homofobi och misstänksamhet bottnar ofta i okunskap och en rädsla för det okända. I många länder är det svårt att tala om sexualitet och jämställdhet eftersom heteronormen och patriarkala strukturer då ifrågasätts. Att stå för vem man är och kräva sina rättigheter kan få ofattbara konsekvenser. Det är därför det är så oerhört viktigt att fortsätta ifrågasätta och försvara, informera och diskutera frågor som rör genus och sexualitet – både i Sverige och i utvecklingssammanhang. Det arbetet kan jag vara en aktiv del av genom Afrikagruppernas strävan efter en verklig global politisk vilja för jämställdhet och för sexuella och reproduktiva rättigheter. Om du vill lära dig mer om dessa frågor så har jag tips på vidare läsning här intill.

 

Anna Gren
Temahandläggare hiv och sexualitet, Afrikagrupperna

Mina tips för dig som lära dig mer:

Hur är det att leva med HIV?

Ntombuzuko var en av de 100 första som fick ARV-behandling, dvs bromsmedicin mot hiv i Sydafrika.

Men det var inte lätt för familjen att acceptera henne som hivpositiv. ”Hiv har gjort mig till en ledare och män har svårt för starka kvinnor” säger hon och har egna erfarenheter av det. Hennes äktenskap föll offer för könsbaserat våld.

Nu är hon en stark aktivist inom Wellness Foundation, partnerorganisation till Afrikagrupperna i Sydafrika

Padare – lets be the change we want to see

Afrikagruppernas partnerorganisation Padare i Zimbabwe arbetar med att öka kunskapen om jämställdhet. Arbetet riktar sig främst till unga killar och män.

Vem har rätt till din kropp?!

Tycker du det är orättvist att alla som har hiv inte får mediciner mot det? Det gör vi!