Jairos Jiri Southerton Children’s Centre

Jairos Jiri Southerton Children’s Centre

Jairos Jiri arbetar huvudsakligen med att assistera, behandla, rehabilitera och utbilda personer som lever med olika former av funktionsnedsättningar i  Zimbabwe, främst i regionen kring staden Bulawayo.

Bakgrund
Den som lever med en funktionsnedsättning idag i Zimabwe ställs inför många utmaningar. En av dem är det utanförskap som den funktionsnedsatte ofta hamnar i genom att inte få möjlighet att medverka i de utvecklingsaktiviteter som sker inom samhället eller inom familjen. En annan utmaning är den diskriminering som sker i och med att de funktionsnedsatta ofta inte får möjlighet att utkräva sina mänskliga rättigheter. Även om detta sakta förändras är det oftast så att funktionsnedsatta inte kan eller får delta i aktiviteter, inklusive utbildning, hälsa, rekreation och ekonomiska program. Jairos Jiri försöker ändra på detta.

Verksamhet
Jairos Jiri stödjer män, kvinnor, pojkar och flickor, som lever med en funktionsvariation, med behandling och rehabilitering. Många av dem som fått stöd kan idag sitta, stå eller kanske till och med gå utan hjälp och kan vara med i olika aktiviteter i det samhälle där de bor. Organisationen assisterar också med hjälpmedel, som till exempel rullstolar och kryckor.

Jairos Jiri utbildar deltagare genom studiecirklar i till exempel hur man startar eget. De utbildar också speciallärare inom idrott så att de ska känna till hur rädsla, oro och förnedring kan bidra till att det kan vara svårt att träna motoriken för en som är funktionsvarierad.
Dessutom arbetar Jairos Jiri med att påverka politiker så att resurser går till att funktionsanpassa till exempel skolor.

Related Projects