Vi är en medlemstyrd organisation där årsmötet är högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls i maj varje år, har medlemmar möjlighet att påverka vårt arbete. Årsmötet fattar beslut om motioner från medlemmar eller lokalgrupper, bestämmer inriktningen på vår framtida verksamhet och väljer styrelse.

Vår styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. På kansliet i Stockholm finns vår generalsekreterare och vår verksamhetschef, som leder och fördelar arbetet. I Johannesburg finns vårt regionala kontor där den regionala koordinatören är ansvarig för verksamheten i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Våra lokalgrupper arbetar på aktivistbasis. Lokalgrupperna spelar en stor roll i vårt informations-, opinions- och insamlingsarbete.

Styrelse och förtroendevalda

Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. Vill du nominera en kandidat till styrelsen? Kontakta valberedning@afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna_ordforande_Johanna_Arkasen_15Afrikagrupperna är en organisation som för mig står för solidaritet i dess rätta bemärkelse. Afrikagrupperna har en spännande historia och många utmaningar inför framtiden. Det roliga med Afrikagrupperna är aktivister som gör så mycket bra och viktiga saker och våra utvecklingsprojekt i söda Afrika. Tillsammans kan vi alla bidra till en mer solidarisk värld! 

Johanna Arkåsen, Ordförande

STYRELSEN

Afrikagruppernas styrelse 2016-2017

Ordförande:

Johanna Arkåsen, 39 år, Stockholm. Master of Social Science and Economics in Developement Management. Tidigare engagerad i UN Women och andra ideella organisaitoner. Grant Manager på organisationen Kvinna till Kvinna.

Vice ordförande:

Nike Dahlskog, 44 år, Stockholm. Samhällsvetare med inriktning på utveckling och internationellt samarbete. Arbetar som politisk sekreterare. Har drivit ett eget projekt tillsammans med organisationen Green Advocacy i Ghana med fokus på elektronisk dumpning.

Ledamöter:

Erik Brattström, 33 år, Lund. Pol.Mag. samt kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap. Doktorand i forskningspolitik, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Tidigare programhandläggare och informatör, Angola 2012-2014.

Gorka Fagilde, 28 år, Uppsala. Master i ekonomi. Internationell programhandläggare på Svenska FN-förbundet. Erfarenhet av utvecklingsarbete i Moçambique. Kommer från Moçambique och talar portugisiska som förstaspråk.

Ruth Jaime, 29 år, Stockholm. Gymnasielärare, har även studerat utvecklingsstudier. Praktiserade på Afrikagrupperna hösten 2012. Född i Angola och har portugisiska som förstaspråk.

Jenny Anderberg, 54 år, Höör. Kulturvetare. Verksamhetsutvecklare inom Hassela Solidaritet. Har arbetat som koordinatör för Afrikagrupperna i Namibia. Erfarenhet som kommunikation- och insamlingsansvarig på IM och Sverigechef för SAK.

Golnar Bahar, 30 år, Stockholm. Projektledare på Förbundet Vi Unga. Lång erfarenhet av styrelsearbete. Har arbetat som verksamhetsansvarig på en HBTQ-organisation på Åland.

Monica Nordenwald, 51 år, Stockholm. Säkerhetschef på Kvinna till Kvinna. Forum Syds Beredning och referensgrupp Afrika 2005-2010.

Ylwa Renström Svensson, 53 år, Stockholm. Rättsvetare, med inriktning på utvecklingsfrågor. Tidigare biståndshandläggare på Kvinna till Kvinna, volontär i Moçambique och programhandläggare i Sydafrika och DR Kongo.

Ersättare:

Anna Pelleberg, 30 år, Lund. Kandidatexamen i Development, master i Social studies of Gender. Praktik vid Sida Partnership Forum. MFS och praktik i Östra och Södra Afrika.

Erika Charpentier, 31 år,  Stockholm. Magisterexamen i freds- och konfliktkunskap. Internationell samordnare på KTH. Kurs i rättvis handel.

Ylva Zetterlund, 30 år, Göteborg. Magisterexamen i mänskliga rättigheter. Boendepedagog på boende för ensamkommande ungdomar. Praktikant på Afrikagruppernas kontor i Johannesburg 2014, drivande i kampanjen Rättvis vinhandel och medlem i aktivistgruppen.

Stina Nyström, 37 år, Vallentuna. Magisterexamen naturvetenskap med inriktning biologi. Sakkunnig marina ekosystem på WWF.

Jamilla Lind Karlberg, 32 år, Stockholm. Master i mänskliga rättigheter. Arbetar på HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Volontärsamordnare på Berättarministeriet.

REVISORER

Verksamhetsrevisorer:

Calle Sundstedt, Stockholm (sammankallande)

Anders Ahlkvist, Stockholm

Ersättare

Andreas Sandborg, Sundbyberg

Susanne Fjällemark, Göteborg

Auktoriserad revisor:

Revisionsbyrån Ernst och Young

VALBEREDNING

Gunilla Hamne, Stockholm, sammankallande

Karin Björnberg, Stockholm

Elin Schennings, Stockholm

valberedningen@afrikagrupperna.se

Våra medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer bidrar stort till vårt solidariska arbete för att bekämpa fattigdomens orsaker i södra Afrika. Flera av organisationerna samlar in pengar till vår verksamhet. Pengarna går till våra partnerorganisationer i södra Afrika och deras arbete med att bekämpa fattigdom, hiv och förtryck. Genom vår medlemsorganisation Södra Afrikaföreningen i Skåne (SAFRAN) har vi till exempel kunnat stödja den zimbabwiska organisationen Africa Book Development Organization (ABDO) som arbetar med bokleveranser till skolbibliotek ute på landsbygden.

Barbro och Staffan Gunnarsson från SAFRAN återser Antony Sungisayi från ABDO

Våra lokalgrupper

Vi har lokala Afrikagrupper i cirka tio städer i Sverige. Medlemmarna i lokalgrupperna arbetar självständigt som aktivister för att uppmärksamma de frågor som vi driver, informera om södra Afrika och samla in pengar. Våra lokalgrupper har engagerat sig i allt från att dela ut flygblad utanför Systembolaget för att uppmärksamma situationen för lantarbetare på sydafrikanska vingårdar, till att ordna insamlingsfester och kulturevent. Du hittar lokala Afrikagrupper i Falun, Linköping, Gävle, Göteborg,  Ådalen, Södertälje, Stockholm, Täby, Uppsala och Örebro. Välkommen! Läs mer om våra lokalgrupper.

Afrikagruppernas lokalgrupp i Uppsala på Reaggefestivalen.

Våra medlemmar

Vi har cirka 2400 medlemmar som stödjer vårt solidaritetsarbete att komma åt och förändra fattigdomens orsaker. Det är tack vare våra medlemmar som vår röst blir stark och som vi kan nå ut med vårt budskap. Många medlemmar är aktivister och är med i någon av våra lokalgrupper.  Som medlemsstyrd organisation har våra medlemmar möjlighet att vara med och påverka vårt framtida arbete genom att delta på vårt årsmöte. Ett medlemskap kostar 20 kronor i månaden. Det är en liten summa, men den betyder mycket för vårt arbete med att förändra fattigdomens orsaker från grunden. Läs mer på våran medlemssida.

Medlemmar i Afrikagrupperna spånar på nästa kampanj.

Röster från våra aktiva

 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro