Om vår insamling

Varför är insamlingen avgörande för vårt viktiga arbete?

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som jobbar för att på lång sikt förändra globala maktstrukturer med målet att skapa en rättvis värld. En förutsättning för att vi ska kunna bedriva vårt arbete, i södra Afrika och i Sverige, är insamlade medel från allmänheten.

Afrikagrupperna är en ramorganisation hos Sida. Det innebär att vi har ett långsiktigt samarbetsavtal och att vår biståndsverksamhet får ekonomiskt stöd från Sida. När det gäller projektinsatser står Afrikagrupperna som regel för minst 10 procent av insatsen, och Sida skjuter till resterande upp till 90 procent. Varje given krona blir på så sätt värd nio gånger så mycket! Utan insatsen på minst 10 procent blir det dock inget stöd alls från Sida. Därför är du som givare helt avgörande för vårt arbete och det är tack vare dig vi kan förändra människors liv och vardag.

Vad används pengarna till och hur vet jag att de kommer fram?

Afrikagrupperna arbetar långsiktigt i samarbete med lokala gräsrotsorganisationer i södra Afrika, dels genom direkta utvecklingsprojekt men också genom att bygga upp kompetens- och organisationskunskap. Det är oerhört viktigt för oss att de projekt vi stödjer ska vara lokalt förankrade, hållbara samt ha god möjlighet att utvecklas.

Några exempel på hur pengarna kan användas inom verksamheten är:

Plantage i Marracuene, Moçambique

Stödet går till våra partnerorganisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och agroforestryprojekt i norra Moçambique. Träden tillför odlingarna skugga och vatten samt motverkar jorderosion. På detta sätt ökar bönderna produktionen utan att miljön tar skada.

Näringsrik kost är avgörande vid behandling med bromsmediciner

Matpaketet förväntas täcka en familjs basbehov under en månads tid. Stödet går till våra partnerorganisationer som arbetar med hemsjukvård av aidssjuka. Näringsriktig kost på regelbundna tider är en nödvändighet för att kunna tillgodogöra sig de starka bromsmedicinerna.

Stödet främjar möjligheter för utbildning

Stödet går till våra partnerorganisationer som arbetar för en hållbar utveckling i Zimbabwe. Bokleveranser till bibliotek på landsbygden främjar möjligheterna för utbildning och folkbildning genom bland annat studiecirklar.

Getuppfödning möjliggör försörjning

I fattiga områden betyder getter inte bara ett extra näringstillskott genom sin mjölk, utan även en försäkring mot sämre tider. I Angola stödjer Afrikagrupperna projekt som arbetar med mikrokrediter som bland annat möjliggör försörjning genom getuppfödning.

Öronmärkta gåvor

För att ha så stor flexibilitet som möjligt och hela tiden kunna använda insamlade medel där de bäst behövs försöker Afrikagrupperna i den mån det går att inte samla in öronmärkta gåvor. Det är dock fortfarande möjligt att öronmärka en gåva om så önskas. Detta innebär att en gåva skänks till en viss del av verksamheten, ett visst land eller ett visst projekt. Om det av någon anledning inte är möjligt för oss att använda pengarna till det du vill kontaktar vi dig, och om ingen alternativ lösning går att finna betalar vi givetvis tillbaka gåvan.

Regelbundna kontroller

 • Afrikagrupperna är godkända av Svensk insamlingskontroll. De granskar regelbundet vår verksamhet och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi utlovat till givarna. Svensk insamlingskontroll ställer upp en rad regler och kriterier för organisationer som vill ansluta sig och få ett s.k. 90-konto (ett post- och bankgirokonto som börjar på siffrorna 90). 90-kontot är en garanti för dig som givare att minst 75 % av de totala intäkterna går till ändamålet. 2014 gick 92 % av Afrikagruppernas totala intäkter till ändamålet. Afrikagrupperna har två olika 90-konton. PG 90 03 37-7 är för spontangåvor och PG 90 01 33-0 används för OCR-inbetalningar.
 • Sida måste i förväg godkänna samtliga projekt Afrikagrupperna stödjer med hjälp av deras bidrag. Sida kräver även att vi varje år redovisar hur vi har använt pengarna och att Afrikagruppernas ekonomi granskas av auktoriserade revisorer. Dessutom utvärderas vårt arbete i södra Afrika och i Sverige regelbundet.
 • Kontroll och uppföljning i södra Afrika. Vi har ett regionalkontor med anställda i södra Afrika, som har kontinuerlig kontakt med våra partnerorganisationer. De ser därigenom på nära håll att pengarna kommer fram och att de används korrekt.

Olika sätt att visa ditt stöd för vårt arbete

Det bästa sättet att ge ett långsiktigt och kontinuerligt stöd till Afrikagrupperna är att bli givare via autogiro, något som vi har valt att kalla för Afrikapartner. Givande via autogiro ger oss möjlighet att planera vår verksamhet på lång sikt och medför dessutom mindre administrativa uppgifter, vilket innebär att en större del av gåvan går till ändamålet.

För dig som givare är autogiro ett enkelt sätt att stödja Afrikagrupperna, då du vet att du regelbundet stödjer något du tycker är viktigt och inte riskerar att glömma någon inbetalning av en gåva. Du kan när du vill avsluta ditt autogiro, ändra belopp eller uppdatera kontouppgifter genom att kontakta oss via mail på insamling@afrikagrupperna.se eller telefon på 08-442 70 84. Du kan vara trygg när du ger via autogiro. Anmälningstalongen är en fullmakt där du ger oss tillåtelse att dra pengar från ditt konto. Det är vi och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig – en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen.

Det går även att Swisha en gåva till oss på nummer 9003377.

Behandling av personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med GDPR är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter, som t ex namn, adress och personnummer, i vårt databasregister, för att kunna skicka nyhetsbrev, tidningar och annan information till dig. De är också viktiga i vårt arbete för att hitta fler givare så att vi kan samla in mer pengar till arbetet i södra Afrika. Viktigt att veta är att vi inte delar dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller som på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade – och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. För fullständig information om hur vi tar hand om dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy. Du kan också kontakta oss via post@afrikagrupperna.se eller via telefon på 08-442 70 60.

 Har du några funderingar om hur vi på Afrikagrupperna jobbar med insamling?

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna vi oftast får som rör vårt viktiga arbete med insamling. Om du inte hittar ditt svar bland våra svar här nere så hör av dig till oss.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med GDPR är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter, som t ex namn, adress och personnummer, i vårt databasregister, för att kunna skicka nyhetsbrev, tidningar och annan information till dig. De är också viktiga i vårt arbete för att hitta fler givare så att vi kan samla in mer pengar till arbetet i södra Afrika. Viktigt att veta är att vi inte delar dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller som på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade – och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. För fullständig information om hur vi tar hand om dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy. Du kan också kontakta oss via post@afrikagrupperna.se eller via telefon på 08-442 70 60.

Vad innebär det att vara Afrikapartner och vad är fördelarna med att ge via autogiro?

När du skänker månadsvis via autogiro hjälper du oss att planera vår verksamhet långsiktigt. Givande via autogiro är också mindre kostsamt för oss, vilket innebär att en större del av gåvan går till ändamålet och en mindre del till administrationen. Vi kallar våra månadsgivare Afrikapartner.

Även för dig som givare är autogiro ett fördelaktigt sätt att stödja. Du glömmer inte att skicka in din gåva och vet att du regelbundet stödjer något du tycker är viktigt. Du kan när du vill avsluta ditt autogiro, ändra belopp eller uppdatera kontouppgifter genom att mejla insamling@afrikagrupperna.se eller ringa 08-442 70 84.

Du kan vara trygg när du ger via autogiro. Anmälningstalongen är en fullmakt där du ger oss tillåtelse att dra pengar från ditt konto. Det är vi och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig – en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen.

Kan jag få skattereduktion på mina gåvor till Afrikagrupperna?

De gåvor som omfattas av beslutet om skattereduktion är gåvor som är avsedda för hjälpverksamhet bland behövande (här avses ekonomiskt behövande) eller vetenskaplig forskning.

Denna formulering är något begränsande. Ett problem för oss är att delar av vår verksamhet inte nödvändigtvis betraktas som hjälpverksamhet till ekonomiskt behövande. En viktig del i vårt arbete har demokratifokus och går ut på att hjälpa människor att organisera sig för att själva kunna ställa krav på förändring. Att arbetare ges möjligheten att kämpa för sina rättigheter och bönder ges möjligheten att kämpa för sin mark, klassas inte nödvändigtvis som hjälpverksamhet till ekonomiskt behövande. Därför har vi i dagsläget inte ansökt hos skatteverket om att få vara en av de organisationer som erbjuder skattereduktion för givare.

Självklart vill vi kunna erbjuda våra givare samma fördelar som givare till andra organisationer. Därför är en ansökan till skatteverket fortfarande något vi överväger. Dock kommer vi att avvakta tills vi vet om den nya regeringen väljer att behålla möjligheten till skattereduktion. Afrikagrupperna är även medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) som aktivt lobbar för en bättre och mer heltäckande definition av vilken typ av gåvor som kvalificeras.

Jag vill samla in pengar, hur gör jag?

Först och främst, vad kul att du vill bidra till vårt viktiga arbete. Det lättaste sättet att samla in pengar är via BetterNow, ett onlineverktyg där du berättar om din insamling och där vänner och bekanta kan stödja dig direkt på hemsidan. BetterNow är enkelt att kommunicera på Facebook och i andra sociala medier och en möjlighet att nå ut till fler. Spring ett lopp och samla in en krona per meter, hoppa fallskärm och be vänner och bekanta att sponsra pirret i magen, ordna stödfest med ett spännande tema, be om stöd till din insamling istället för födelsedagspresenter. Möjligheterna är oändliga. Bara din fantasi sätter gränserna!

Om du samlat in pengar på annat sätt än genom Better Now, kan du självklart bara föra över det du samlat in till vårt 90-konto. Berätta gärna hur du gjorde, så kan vi inspirera andra! Vårt team av insamlare hjälper dig gärna med tips och inspiration. Hör av dig till annika.noren@afrikagrupperna.se så berättar hon mer om hur du kan omsätta ditt engagemang till handling!

Vad används just mina pengar till?

För att ha så stor flexibilitet som möjligt och hela tiden kunna använda insamlade medel där de bäst behövs försöker Afrikagrupperna i den mån det går att inte samla in öronmärkta gåvor. Dock tar vi, i de fall det önskas, emot öronmärkta gåvor till särskilda ändamål. Detta innebär att en gåva som skänks till en viss del av verksamheten, ett visst land eller ett visst projekt också används till just det ändamålet. Om detta inte är möjligt kontaktar vi dig och om ingen lösning går att finna betalar vi tillbaka gåvan.

Varför har ni olika 90-konton på olika inbetalningskort?

Afrikagrupperna har två olika 90-konton. Pg 90 03 37-7 är för spontangåvor och pg 90 01 33-0 används för OCR-inbetalningar.

Kontroll och uppföljning i Afrika

Afrikagrupperna har folk på plats i södra Afrika, volontärer som arbetar inom våra fyra program. De ser på nära håll hur pengarna som skickas från Sverige används. Denna nära och regelbundna kontakt med projekten i södra Afrika garanterar att pengarna går fram

Sida kräver även att vi varje år redovisar hur vi har använt pengarna och att Afrikagruppernas ekonomi granskas av auktoriserade revisorer. Dessutom utvärderas vårt arbete i Afrika och i Sverige regelbundet. Vi har även revisorer som granskar olika delar av verksamheten, se nedan.

 

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

Det är en fråga som många funderar på. För att vi ärligt och uppriktigt ska kunna garantera detta har vi en rad oberoende kontrollanter. De kontrollerar Afrikagruppernas arbete på olika, överlappande, sätt. De viktigaste kontrollanterna är:

 • Svensk insamlingskontroll
 • Sida
 • Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII
 • Utvärderingar
 • Revisioner

 

Afrikagrupperna är godkända av Svensk insamlingskontroll. De granskar regelbundet vår verksamhet och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi utlovat till givarna. Svensk insamlingskontroll ställer upp en rad regler och kriterier för organisationer som vill ansluta sig och få ett s.k. 90-konto (ett post- och bankgirokonto som börjar på siffrorna 90). Endast de som uppfyller kraven och är beredda att underställa sig Svensk insamlingskontroll får ett 90-konto. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål. 2014 gick 92% av de totala intäkterna till ändamålet.

 

Afrikagrupperna är en ramorganisation hos Sida. Det innebär att vi har ett långsiktigt samarbetsavtal och att vår biståndsverksamhet får ekonomiskt stöd från Sida. När det gäller projektinsatser står Afrikagrupperna som regel för minst 10 procent av insatsen, och Sida skjuter till resterande upp till 90 procent. Varje given krona blir på så sätt värd nio gånger så mycket! Utan insatsen på minst 10 procent blir det dock inget stöd alls från Sida. Så de insamlade medlen är mycket viktiga för att insatserna i södra Afrika ska kunna fortsätta. Sida måste i förväg godkänna de projekt Afrikagrupperna stödjer med dessa bidrag.

 

Afrikagrupperna är medlem i FRII som är ett branchorgan för insamlingsorganisationer. FRII har satt upp etiska regler för hur insamling får gå till och blir därmed en garanti för dig som givare att det är en seriös insamling.

 

Så här används din gåva

Afrikagrupperna arbetar långsiktigt i södra Afrika, detta för att projekten ska kunna vara hållbara, väl förankrade lokalt och även utvecklas. Vi arbetar med lokala organisationer i våra samarbetsländer, dels genom direkta utvecklingsprojekt men också genom att bygga upp kompetens- och organisationskunskap.

Det är viktigt att komma ihåg att det som kan tyckas som en mindre summa för oss är i allra högsta grad viktig, ibland livsviktigt, för människor i södra Afrika. Några exempel på hur pengarna kan användas inom verksamheten är:

 • 100 kronor motsvarar plantering av 10 plantor. Stöd våra partnerorganisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och agroforestryprojekt i norra Moçambique. Träden tillför odlingarna skugga och vatten samt motverkar jorderosion. På detta sätt ökar bönderna produktionen utan att miljön tar skada.
 • 100 kronor motsvarar en plats i en demonstration. Det räcker till hjälp med transport, en t-shirt som förmedlar budskapet och ett lunchpaket. Stöd våra samarbetsorganisationers viktiga påverkansarbete nu. Köp en plats i en demonstration!
 • 150 kronor motsvarar ett matpaket som förväntas täcke en familjs basbehov under en månads tid. Stöd våra partnerorganisationer som arbetar med hemsjukvård av aidssjuka. Näringsriktig kost är en nödvändighet för aidssjuka, den förlänger livstiden och ger ökat välbefinnande
 • 200 kronor motsvarar inköpet av 10 kycklingar. Stöd våra partnerorganisationer som arbetar med landsbygdsutveckling i södra Afrika. Genom utbildningar i inkomstgenerering kan kvinnor bland annat starta kycklinguppfödning.
 • 250 kronor motsvarar inköpet av två böcker. Stöd våra partnerorganisationer som arbetar för en hållbar utveckling Zimbabwe. Med bokleveranser till landsbygden främjar man möjligheterna för människor att öka sina kunskaper och sitt engagemang, bland annat genom studiecirklar.”
 • 300 kronor motsvarar inköpet av en get. I fattiga områden betyder getter, förutom ett extra näringstillskott genom sin mjölk, även en försäkring mot sämre tider. I Angola stödjer Afrikagrupperna projekt som arbetar med mikrokrediter som bland annat möjliggör försörjning genom getuppfödning.”
Varför ska jag ge pengar till Afrikagrupperna? Får inte ni pengar av Sida?

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som har lång erfarenhet av att stödja civilsamhällen och en positiv utveckling i södra Afrika. Allt vårt arbete är långsiktigt för att uppnå en verklig förändring. Vi är övertygade om att det är det långsiktiga stödet som förändrar underifrån är det som ger bäst resultat. Afrikagrupperna får ekonomiskt stöd från Sida men vårt arbete är ändå helt beroende av frivilliga bidrag från privata givare. Därför är du som givare oerhört viktig och det är tack vare dig vi kan förändra människors liv och vardag.

Effektrapport_2014_FRII. Du kan även läsa mer om hur vi ser på och förhåller oss till Riktlinjer_för_Afrikagruppernas_insamlingsarbete