Var med och arbeta för en rättvis värld. Sök till Afrikagruppernas praktikantprogram

Vi söker dig mellan 20-30 år som är intresserad av solidaritetsarbete – som vill engagera dig för en rättvis värld och inspirera fler att göra detsamma. Under 4.5 månader kommer du att göra praktik i Sydafrika. Alla kostnader för din tid utomlands ingår i programmet.

Afrikagrupperna: Vi tror på solidaritet och att en rättvis värld är möjlig
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation. Tillsammans med lokala organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe arbetar vi för alla människors lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Vi stödjer även kampen för ett fritt Västsahara.

Vi vill jobba med helheten, både fattigdomens symptom och orsaker. Fattigdomens symptom är att människor tvingas att leva i fattigdom och orsaken är den orättvisa fördelningen av resurser i världen. I Sverige och inom EU arbetar vi med att påverka politiker och beslutsfattare. Afrikagruppernas medlemmar runt om i Sverige engagerar sig i aktivism, påverkan och insamling.

Varför bli praktikant genom/på Afrikagrupperna?
Som praktikant hos Afrikagrupperna får du under 4.5 månader samarbeta med en av våra lokala partnerorganisationer eller vårt regionala kontor i södra Afrika.  Du får fördjupa dina kunskaper om utvecklingssamarbete, rättighetsbaserat arbete och solidaritet – i Sverige och i södra Afrika.

I södra Afrika
Du matchas med en partnerorganisation eller Afrikagruppernas regionala kontor för att arbetsuppgifterna ska vara relevanta för organisationen och för dig, baserat på dina tidigare erfarenheter. Den inblick du får från att samarbeta med lokala organisationer, ger starka intryck. Inte minst är det inspirerande för fortsatt engagemang och meriterande för fortsatt arbete med utvecklingsfrågor. Från regionala kontoret får du inblick i solidaritetsarbete och svenskt utvecklingssamarbete.

I Sverige
Inför utresa får du en veckas introduktion om Afrikagruppernas arbete och temaområden på kontoret i Stockholm. Samt en veckas introduktion av utvecklingsfrågor på Sidas kurscenter Sida Partnership Forum i Härnösand. Du får erfarenhet och verktyg för projektledning samt stöd i att utveckla och genomföra en idé för ditt informationsarbete i Sverige.

En praktikinsats räddar inte världen – men ger verktyg och inspiration för att engagera dig för rättvisa och erfarenheter för resten av livet.

PRAKTiSK INFO
Praktiken är en del av Sidas praktikantprogram genom Universitets- och Högskolerådet och därför gäller följande kriterier:

 • Du måste vara mellan 20 och 30 år (då förberedelsekursen börjar).
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. För nordiska medborgare gäller folkbokföring i Sverige i minst ett år.
  • Du är inte och har inte tidigare varit anställd hos Afrikagrupperna.
  • Du har inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet i Universitets- och Högskolerådets regi

Tidsplan

Förberedelser i Sverige: April (1-2 dagar för visumansökan), maj/juni, en vecka på kansliet i Stockholm, en vecka på Sidas kurscenter Sida Partnership Forum i Härnösand
Praktikperiod:
Juli-november. Utresa till Sydafrika i början av juli. Praktikperioden pågår 4.5 månader inklusive ledighet.
Infoarbete: Resa till Sverige i november. Genomförande av eget informationsprojekt november-december.

För praktiken i södra Afrika utgår ingen lön, men den är helt kostnadsfri – du får resa, vaccin, visum, boende och matpengar bekostade. Alla praktikplaceringar genomförs med stöd av handledare.

VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har ett intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor och rättvisebaserat arbete, i Sverige som i södra Afrika. Du vill och kan inspirera fler att agera för en rättvis värld.

Kvalifikationer

 • Intresse/erfarenhet av södra Afrika och de frågor Afrikagrupperna driver
 • Relevant erfarenhet (t.ex. kommunikation, insamling och påverkansarbete) – t.ex. genom utbildning, frivilligt arbete eller arbetserfarenhet
 • Goda kunskaper i engelska och svenska
 • Du är lyhörd, initiativtagande, har lätt för att samarbeta och anpassa dig till nya situationer
 • Se specifika kvalifikationer beroende på praktikplats

 Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang och föreningsliv
 • Erfarenhet av att bo utomlands
 • Portugisiska (särskilt för praktikplats på regionalkontoret)
 • Kunskap om att skriva målgruppsanpassat och för sociala medier
 • Erfarenhet av att entusiasmera och mobilisera till engagemang
 • Erfarenhet av insamling
 • Foto- och videokunskap
 • Kontaktnät inom målgrupper som är nya för Afrikagrupperna
 • Kreativ idé för informationsarbete i Sverige
 • Medlemskap i Afrikagrupperna

ANSÖKAN

Skicka din ansökan, i form av personligt brev (max 1.5 A4) och CV, till recruitment@afrikagrupperna.se senast den 7 mars med ämnesrad: PRAKTIK.
OBS! Ansökan ska vara på engelska eftersom vi gör rekryteringen tillsammans med våra partnerorganisationer i södra Afrika. Uppge även i prioriteringsordning (1-3) vilka praktikplatser du är intresserad av.

I ditt brev motiverar du:

 • Varför du söker denna praktik
  • Kort beskrivning av dina erfarenheter av engagemang och föreningsliv
  • Dina utlandserfarenheter
 • Hur du skulle vilja engagera dig i Afrikagrupperna efter praktikperioden – exempelvis skriv om en idé för infoprojekt i Sverige Sista ansökningsdag: 7 mars. Intervjuer sker löpande under mars. Uttagningen kommer att vara klar i slutet av mars. Afrikagrupperna eftersträvar mångfald genom att välkomna alla sökande oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Afrikagrupperna eftersträvar att rekryteringen av praktikanter ska vara kompetensbaserad och inkluderande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du delar Afrikagruppernas värderingar.Om du har frågor kring praktiken kontakta praktikantkoordinator Sanna Ström: +46 (0)8-442 70 77, sanna.strom@afrikagrupperna.se eller personalhandläggare Linn Malmborg: telefon +46 (0)8-442 70 67, e-post linn.malmborg@afrikagrupperna.se

Arbeta med matsuveränitet och småskaliga jordbrukaresrättigheter

2 praktikplatser: Surplus People Project – Kapstaden, Sydafrika http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/spp-forandrar-jordbruket/
http://spp.org.za/

Kampanj, organisering och kommunikation med fokus på miljörättvisa 

1 praktikplats: groundWork – Pietermaritzburg, Sydafrika

http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/9630/
http://www.groundwork.org.za/

Kommunikation och programhandläggning med fokus på en rättvis värld
2 praktikplatser: Afrikagruppernas regionala kontor

http://afrikagrupperna.se/vi-jobbar-med/
www.sodraafrikaidag.se

Läs mer i Praktikplatser Afrikagrupperna 2017

Arbeta med matsuveränitet och småskaliga jordbrukaresrättigheter
2 praktikplatser: Surplus People Project – Kapstaden, Sydafrika

Surplus People Project (SPP) arbetar för en förändring av jordbruket i Sydafrika och vill säkra fattiga människors tillgång till mark för att tillgodose matbehoven. SPP har funnits sedan 80-talet och finns i provinserna Western och Northern Cape. Organisationen stödjer marginaliserade män och kvinnor på landsbygden samt arbetar för deras tillgång till, och kontroll av, mark. De stödjer främst småskaliga jordbrukare genom kompetensutveckling och organisering så att de ska kunna utveckla sin produktion samt vara med och utforma landets jordbrukspolitik. SPP bedriver även påverkansarbete gentemot myndigheter för en rättvis jordbruksreform som gynnar de fattiga och säkerställer deras matsuveränitet. Ett exempel är Agrarian Reform for Food Sovereignty Campaign som syftar till att småskaliga bönders rättigheter sätts i centrum av jordbrukspolitiken.

http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/spp-forandrar-jordbruket/
http://spp.org.za/

Praktikplacering:
Praktikanter kommer samarbeta med SPP och de småskaliga jordbrukare som är del av SPP:s nätverk i Western och Northern Cape med utgångspunkt i Kapstaden.

Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i/assistera på olika sätt i informations-, undersöknings- och påverkansarbete inom småskaliga jordbrukares rättigheter, så som tillgång till mark, matsuveränitet, jordbrukspolitik, agroekologi.

Önskade erfarenheter
Du har intresse/erfarenhet av social rättvisa och miljörättvisa – via t.ex. utbildning, frivilligt arbete eller anställning
Du är lyhörd, öppen för nya erfarenheter, villig att lära och bra på att samarbeta i team
Du har intresse/erfarenhet av undersökande arbete, att samla in information.
Du är bra på skriva texter som passar i olika sammanhang, så som rapporter och inspirationstexter.

Kampanj, organisering och kommunikation med fokus på miljörättvisa
1 praktikplats: groundWork – Pietermaritzburg, Sydafrika

groundWork är en sydafrikansk miljöorganisation (Friends of the Earth South Africa) som verkar för klimaträttvisa. groundWork arbetar med att stödja rörelser inom det civila samhället för att dessa ska ha en större möjlighet och inflytande i förhållande till klimat- och miljöpolitik. Bland annat arbetar groundWork i samhällen som drabbas av föroreningar från industrier. De erbjuder kompetensutveckling för att lokalsamhällen i att testa utsläpp i sina närområden, träning om hur de kan nå ut i media och juridisk assistans vid behov. groundWork arbetar även för att lyfta frågor om miljöproblem i den offentliga debatten och hitta rättvisa lösningar på de problem som finns med miljön i samhället idag. groundWork är en del av den globala rörelsen Friends of the Earth International.

http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/9630/
http://www.groundwork.org.za/

Praktikplacering:
Praktikanten kommer att samarbeta med groundWork med information- och kampanjarbete inom ett eller flera av groundWorks fokusområden inom; klimat- och energirättvisa, källsortering, kolkraft och miljöhälsa. Du kommer att arbeta och samarbeta med lokalsamhällen som är drabbade av miljö orättvisor. Under din praktikperiod kan komma av innebära flera resor i regionen och Sydafrika.

På groundWork är både engagemangsnivån and aktivitetsnivån hög. Organisationen består av ett mångsidigt team som arbetar tätt tillsammans för att tackla orättvisor i robusta miljöer. Som praktikant är du varmt välkommen i teamet, men ett visst mått av självständighet och initiativförmåga är nödvändigt.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Assistera i organiseringen av nationell konferens för informella sopsorterare
 • Assistera i organisering av nationellt möte för lokalsamhällen som drabbas av utvinning av kol
 • Arbeta med kampanjansvarig för att vidareutveckla kampanjen om energisuveränitet
 • Skriva för social media, assistera i att utveckla sociala media och kommunikationskanaler.

Önskade erfarenheter
Du är socialt medveten och driven inom aktivism, organisering, community mobilisering och utveckling – t.ex. genom utbildning, frivilligt arbete eller arbetserfarenhet
Du har intresse/erfarenhet av kommunikation, strategisk kommunikation, sociala media, påverkansarbete och miljörättvisa – t.ex. genom utbildning, frivilligt arbete eller arbetserfarenhet
Du är bra på att skriva inspirerande och lättförståeliga texter baserat på faktaunderlag i olika sociala media sammanhang

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska, och kan svenska tillräckligt väl för att ta till dig myndighetstexter.
Landrättigheter med fokus på bostad, genus och organisering
1 praktikplats: Church Land Programme (CLP), Pietermaritzburg, Sydafrika

Church Land Programme (CLP) är en sydafrikansk civilsamhällesorganisation som sedan 90-talet arbetar med att stärka organisering och processer av självbestämmande inom strävan efter rättvisa och rätten till land och bostad. Inledningsvis med fokus att utmana kyrkan i frågor om nationell markfördelning och för en rättvis och hållbar jordbrukstransformation. CLP är en värdedriven organisation och arbetar utifrån grundprinciperna; respekt för andra; reflektion och lärande, att vara närvarande med och lyssna på personer, engagemang för social rättvisa, demokrati och delaktighet; och professionalism.

CLP stödjer idag rörelser där fattiga personer och grupper som är systematiskt marginaliserade, genom emancipatoriska praktiker, själva finner lösningar och strategier på utmaningar i sitt närområde. CLP samarbetar i detta med exempelvis bostadskooperativ och kvinnoseparatistiska hantverkskooperativ. CLP stöttar även individer och grupper med juridisk assistans vid behov och arbetar för att lyfta självbestämmande och ägandeskap av utvecklingsprocesser i den lokala, regionala och globala debatten.

http://www.churchland.org.za/

Praktikplacering:
CLP söker en engagerad person/aktivist att vara en del av det lilla, dynamiska teamet. Kärnan i CLP’s teori och praktik är; att lyssna, ingå dialog och förstå kontexten och lokalsamhället. Vidare att personer agerar och representerar sig själva, reflektion och lärande. Lyssnandet är att förstå som en politisk handling i sig självt.

Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i CLP’s arbete med landrättigheter, utvinningsindustri, genus- och bostadskamp. Praktikanten kommer utifrån CLP’s teorietiska och praktiska arbetssätt att lyssna och lära mycket från rörelser, solidaritetsarbete och kampen för land och rättvisa.

Önskade erfarenheter
Du är lyhörd, en god lyssnare och lär gärna från lokala erfarenheter av demokratiska praktiker
Du är öppen inför CLP’s arbetssätt och värderingar samt villig att förstå teorierna om ”living politics” och sociala rörelser
Du är villig att resa ofta och regelbundet besöka mindre samhällen och landsbygdsområden
Du tycker om att arbeta som en del av ett team, dela ansvar och förtroende
Du har datorvana (behärskar Microsoft office paketet, Open source, etc.)

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska, och kan svenska tillräckligt väl för att ta till dig myndighetstexter.

Kommunikation, rapportering och administration med fokus på en rättvis värld – 2 praktikplatser: Afrikagruppernas regionala kontor, Johannesburg Sydafrika

Afrikagruppernas regionala kontor ligger i Johannesburg och där samordnas Afrikagruppernas arbete tillsammans med våra ca 30 partnerorganisationer. Du kommer vara en del av Afrikagruppernas kommunikations- och informationsarbete och det är viktigt att du kan förklara en komplex verklighet för en allmänhet som inte är lika insatt. Du ska kunna skriva på ett sätt som berör och engagerar.

1 praktikplats med fokus på kommunikation

Exempel på arbetsuppgifter:

Assistera med material till Afrikagruppernas kampanjarbete, skriva blogginlägg för sodraafrikaidag.se, kommunicera om arbete från Afrikagruppernas partnerorganisationer, omvärldsbevakning, administration men också att assistera med allmänna kontorssysslor. Fältbesök hos partners

Önskade erfarenheter:

Du har intresse/erfarenhet av kommunikations-/insamlings- och/eller utvecklingssamarbete, – via t.ex. utbildning, frivilligt arbete eller arbetserfarenhet
Du är bra på att ta in och sammanställa stora mängder information på ett sätt som tilltalar olika målgrupper.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du är social och har lätt för att samarbeta, anpassa dig till nya situationer och lära dig nya saker.

1 praktikplats med fokus på programhandläggning

Exempel på arbetsuppgifter:

Assistera med att återrapportera Afrikagruppernas arbete till Sida, vara en del av att analysera och utvärdera Afrikagruppernas utvecklingssamarbete, omvärldsbevakning, administration men också att assistera med allmänna kontorssysslor, tillexempel organisera regionala möten. Fältbesök hos partners

Önskade erfarenheter:
Du har intresse/erfarenhet av utvecklingssamarbete – via t ex utbildning, frivilligt arbete eller anställning
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska, och kan svenska tillräckligt väl för att ta till dig myndighetstexter.
Du är social och har lätt för att samarbeta, anpassa dig till nya situationer och lära dig nya saker.

Recommended Posts