Mediainstitut vill ha public service

Namibias direktör för Media Institute of Southern Africa (MISA), Matthew Haikali, vill se en förändring i den nationella Namibian Broadcasting Corporation (NBC) från ett nationellt bolag till ett public service-bolag. I ett nationellt tv- eller radiobolag finns risken för att politik kan komma att styra vad som sänds. MISA, som är en organisation som arbetar för bland annat yttrande- och pressifrihet driver just nu en kampanj för public service i södra Afrika. Haikali menar att public service-sändningar är helt självständiga, och att det är att föredra ur demokratisynpunkt.
– Självständiga sändningar betyder att journalister och redaktörer kan ta beslut grundade på proffessionella kriterier. Redaktörers beslut i alla media-institutioner bör vara fria från påverkan från regeringen, säger Matthew Haikali.

New Era, 24 mars 2009

Recent Posts