Världsbanken stödjer utbildning

Världsbanken bistår med 500 miljoner kronor till den moçambikiska utbildningssektorn under en treårsperiod. Utan en sådan pengainjektion befaras millenniumålet utbildning för alla 2015 vara i fara och redan i år betalas 190 miljoner ut. Michael Baxter, regional chef för Världsbanken, menar att det inte bara är allas rätt till utbildning som är i fokus utan även att utbildningskvaliteten på landets skolor måste förbättras.

Recent Posts