Rapport om biobränsle

http://www.utangranser.se/Default.aspx?ID=785 är en länk till en rapport från Kooperation utan gränser om ifall biobränsle kan vara möjlig väg ut ur fattigdom för Afrika. Rapportens författare är förmodligen mer positivt inställda till en satsning på biobränsle i Afrika än vad jag är (ännu), men det är ändå en intressant läsning. Allra intressantast är dock det faktum att Unac, en av Kooperationens partners i Moçambique, inte kommer till tals. Det gör däremot flera andra afrikanska partners som samtliga är mer eller mindre villigt inställda. Unac är det inte.

Recent Posts