Korrar i styrelsen

Skrivarkursen i Lichinga för korrespondenterna till Boletim Unac sammanföll med att Uniao Provincial de Camponeses – Niassa (UPCN) bildades. Samtliga korrar samt jag själv var med under hela årsmötet. Ett möte som drog ut rejält på tiden. Klockan åtta var vi plats som avtalat men inget hände innan klockan tio, istället höll vi på lite längre, och först efter tio på kvällen avslutades mötet. Det var absolut ingen ledig dag för kursdeltagarna, samtliga fick uppdraget att skriva en text om vad som hände under dagen. Dagen efter redovisades övningen gemensamt. Flera texter handlade om småsaker runt omkring själva mötet – om den enda toaletten som efter ett par timmars överbelastning slutade fungera, eller om lunchen som kom mer än två timmar försenad. En korre skrev om hur undertecknad svamlade under det korta men ändå innehållslösa tal som jag tvingades framföra inför hundratalet åskådare. Den korrespondenten ligger nära att bli underkänd på min kurs…
Trots allt anser jag att årsmötet förlöpte väl, och ytterligare en Uniao Provincial tyder på att Moçambiques bonderörelse ständigt växer sig starkare. Dock vet jag inte ifall jag gillar att båda “mina” korrar från Niassa invaldes i styrelsen. Bra för Unac, eftersom det är två duktiga killar, men sämre för vår tidning eftersom de tillhör våra starkaste kort.

Recent Posts