Eucalyptos i Nampula

Veckan innan jul godkände regeringen en ansökan från det norska företaget Lurio Green Resources att odla eucalyptos för kommersiellt syfte i Nampulaprovinsen. Företaget bad om 210 000 hektar men i slutändan beviljades endast 126 000. Det är ändå en ganska stor plott att odla träd på. Den totala investeringen är på 2,2 miljarder US dollar men då är sågverk och nödvändig infrastruktur inräknad. 209 miljoner dollar krävs för själva eucaluptosodlingen. Investeringen beräknas skapa 11 500 arbetstillfällen och företaget har dessutom lovat att satsa 30 miljoner dollar för att bygga skolor, hälsoposter och annan infrastruktur i området.
En sådan stor investering betyder att det finns pengar att tjäna på eucalyptos. Träden växer snabbt och dessutom rakt vilket är perfekt för pappersmassaindustrin. Men alla är inte lika positiva. Bonderörelsen UNAC är kritisk främst av två orsaker. Investeringar som innefattar mark innebär ofta att bönder tvingas flytta från jorden de odlar, det är långtifrån självklart att de har någonting att säga till om – vilket lagen hävdar. Dessutom är eucalyptos inte det miljövänligaste trädet då det suger upp stora mängder vatten från marken och torkar ut annan växtlighet. Därav begreppet deserto verde (grön öken) som i Brasilien gett namn för skog av eucalyptosträd.
Någon vecka innan jag såg notisen om den norska satsningen på trädplantering i Nampula läste jag att Norges regering lovat 1,3 miljoner dollar till miljöministeriet för en strategisk undersökning av landets kustområden, hur naturresurser utnyttjas samt klimatförändringars påverkan. Nu menar jag inte att det nödvändigtvis finns en koppling mellan det norska företaget och det norska utvecklingsbiståndet, men proportioner är alltid intressant. 1,3 miljoner i bistånd och 2,2 miljarder i affärsinvestering, en investering som dessutom riskerar att ha negativa effekter på just miljön som biståndspengarna syftar till att förbättra.
Det finns för övrigt planer på ytterligare en stor eucalyptosodling, denna gång av ett portugisisk företag som vill odla upp 173 000 hektar i centrala Zambeziaprovinsen. Enligt portugisisk media har företaget Porucel planer på att sätta upp en egen pappersmassafabrik i Moçambique.

Recent Posts